جهت یابی سیگنال های پهن باند در سیستم های مخابراتی:دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :جهت یابی سیگنال­های پهن باند در سیستم های مخابراتی

تکه هایی از این پایان نامه :

معرفی اجمالی روش های جهت یابی سیگنال های باند پهن با استفاده از بانک فیلتر

همانگونه که پیشتر بیان کردیم، ابتدا سیگنال خروجی آرایه را از یک فیلتر بانک  عبور می دهیم. فرض می کنیم تبدیل فوریه ای که انجام می دهیم،  نقطه ای باشد. به عبارت دیگر، خروجی آرایه اکنون به  بین فرکانسی تقسیم شده است. ماتریس کوواریانس بین  ام را می توان به صورت زیر تخمین زد: [2]

(3-20)

که ، نمونه ام از سیگنال خروجی آرایه در بین فرکانسی  ام (به ازای ) است. توجه داریم که در رابطة (3-20)، از تعداد  نمونه، برای تخمین ماتریس همبستگی در بین  ام، استفاده
شده است.

روش های مختلف جهت یابی باند پهن با توجه به اینکه چگونه از اطلاعات ماتریس همبستگی بین های مختلف استفاده کنند، به دو بخش کلی تقسیم می شوند:

  1. روش های همبسته[1]
  2. روش های ناهمبسته[2].

در روش ناهمبسته با استفاده از روش های جهت یابی باند باریک، در هر بین فرکانسی، جهت یابی به صورت مجزا از سایر بین ها انجام می پذیرد و سپس نتایج بین های مختلف متوسط گیری می شوند. از این شاخه از الگوریتم ها می توان به روش های مراجع [5] و [6] اشاره کرد. قابل ذکر است که این الگوریتم ها تنها هنگام بالا بودن  و وجود فاصلة زاویه ای زیاد منابع از یکدیگر، قادر هستند عملکرد خوبی
داشته باشند. در [7] گفته شده که در شرایطی که ، پائین باشد، این الگوریتم ها حتی از حالتی که تنها یک بین پردازش می شود، جواب نامناسب تری ارائه می دهند.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: جهت یابی سیگنال­های پهن باند در سیستم های مخابراتی

بستن منو