جهت یابی سیگنال های پهن باند در سیستم های مخابراتی:پایان نامه ارشد برق

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :جهت یابی سیگنال­های پهن باند در سیستم های مخابراتی

تکه هایی از این پایان نامه :

پیچیدگی محاسبات

محاسبه دقیق میزان پیچیدگی الگوریتم  در عمل بسیار مشکل است. اما تعداد محاسبات به تعداد محاسبه[1]   که یک ماتریس  از مرتبه  می باشد، بستگی دارد . محاسبه مقدار ویژه ماتریس  با استفاده از روش  برابر با میزان محاسبه  یک ماتریس   از مرتبه  به ازای هر  می باشد.

همان طور که به نظر می رسد، الگوریتم ، عملیات محاسباتی زیادی را شامل می گردد. در الگوریتم  و ، پس از محاسبه تخمین ماتریس همبستگی، فقط نیاز به محاسبه یک بار  برای
باند باریک سیگنال می باشد. در نتیجه، میزان محاسبات آن نسبت به روش ، بسیار کمتر می باشد. البته در روش ، برای محاسبه ماتریس کانونی نیاز به محاسبه  یک ماتریس  ( ) به ازای هر بین فرکانسی باند باریک می باشد. با در نظر گرفتن هزینه محاسبات برای پردازش و راندمان خروجی با توجه به توضیحات ارائه شده در انتهای  فصل، الگوریتم ، هنوز به عنوان بهترین گزینه در جهت یابی سیگنال های پهن باند مطرح می گردد، هر چند که دارای حجم محاسبات بیشتری نسبت به روش های قبلی است.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: جهت یابی سیگنال­های پهن باند در سیستم های مخابراتی

بستن منو