جهت یابی سیگنال های پهن باند در سیستم های مخابراتی-پایان نامه رشته برق

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :جهت یابی سیگنال­های پهن باند در سیستم های مخابراتی

تکه هایی از این پایان نامه :

مقدمه

در این فصل، برآنیم تا عملکرد الگوریتم های تخمین زاویه ورود سیگنال مبتنی بر زیرفضا و مبتنی
بر پرتودهی سیگنال در حالت پهن باند را که در فصل های گذشته توضیح داده ایم، بررسی نماییم.
بدین منظور، در این پایان نامه، از داده های ایده آل (عاری از اثر ترویج متقابل) و معیار  بهره
گرفته شده است. در این راستا، الگوریتم های ذکر شده در این پایان نامه را در محیط MATLAB، با استفاده از داده های به دست آمده از شبیه سازی یک آرایه خطی یکنواخت، در شرایط عاری از ترویج متقابل، تحت حالات مختلف، مورد بررسی قرار می دهیم. پارامترهایی که در این شبیه سازی ها از اهمیت برخوردار بوده و مورد بررسی قرار می گیرند، به شرح ذیل است:

  1. تعداد عناصر آرایه خطی
  2. تعداد منابع ارسال سیگنال (با زوایای متفاوت)
  3. تعداد نمونه های به کار رفته[2] جهت تخمین ماتریس خودهمبستگی
  4. نسبت سیگنال به نویز
  5. پهنای باند سیگنال و پهنای باند هر بین فرکانسی که در واقع می توان، آن را با تعداد بین های فرکانسی انتخابی مشخص نمود.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: جهت یابی سیگنال­های پهن باند در سیستم های مخابراتی

بستن منو