دانلود پایان نامه:طراحي و بررسي روش هاي تخمين کانال MIMO-OFDM با استفاده از سيگنال هاي آموزشي در سيستم هاي مخابراتي

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :طراحي و بررسي روش هاي تخمين کانال MIMO-OFDM با استفاده از سيگنال هاي آموزشي در سيستم هاي مخابراتي

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1- الگوی شانه

در این الگو تن های آموزشی به صورت متناوب در تعدادي از زير حامل هاي تمامی سمبل های ارسالی OFDM با فواصل يکنواخت در حوزه ي فرکانس قرار داده مي شود. در واقع سمبل هاي آموزشي در اين نوع هم شامل تن هاي آموزشی هستند و هم شامل داده هاي ارسالي که تخمين کانال در زيرحامل هاي شامل تن هاي آموزشی انجام شده و براي بدست آوردن پاسخ فرکانسي کانال در مابقي زيرحامل ها از روش هاي مختلف درون يابي[1] استفاده مي شود. با توجه به تابع خودهمبستگی پاسخ فرکانسی کانال که تبدیل فوریه پروفایل تاخیر توان کانال می باشد و همچنین نظر به تئوری نمونه برداری، جهت تخمین کانال در زیر حامل های شامل داده ی ارسالی باید فرکانس قرار دادن تن های آموزشی در بین داده های ارسالی در زیر حامل های یک سمبل OFDM حداقل برابر پخش تاخیر کانال باشد. با در نظر گرفتن رابطه ی عکس پخش تاخیر و پهنای باند همدوسی می توان گفت که دوره ی تناوب قرار دادن تن های آموزشی در بین داده های ارسالی در زیر حامل های یک سمبل OFDM، ، حداکثر برابر پهنای باند همدوسی کانال (معکوس پخش تاخیر کانال) می باشد [12]:

 

اين الگو هم براي کانال هاي با محوشدگي آهسته و هم به ويژه براي کانال هاي با محوشدگي سريع مناسب مي باشد [17]. ساختار الگوی شانه در شکل (4-2) نشان داده شده است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: طراحي و بررسي روش هاي تخمين کانال MIMO-OFDM با استفاده از سيگنال هاي آموزشي در سيستم هاي مخابراتي

بستن منو