دانلود پایان نامه:طراحی الگوریتم جدید زمان بندی برای کاربران بلادرنگ و غیربلادرنگ در شبکه های LTE

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :طراحی الگوریتم جدید زمان­بندی برای کاربران بلادرنگ و غیربلادرنگ در شبکه­های LTE

تکه هایی از این پایان نامه :

      مدل ترافیکی

در این قسمت مدل­های ترافیکی که مورد نیاز بوده و در شبیه­سازی مورد استفاده قرار می­گیرد مورد بررسی قرار گرفته­اند.

  مدل ترافیکی ارسال صدا از طریق اینترنت

مدلی که برای صدا در نظر گرفته می­شود به صورت یک مدل مارکوف خاموش-روشن است که به صورت شکل
2-8 مدل می­شود]15[:

شکل‏2‑8 مدل ترافیکی ارسال صدا از طریق اینترنت

در شکل 2-8 احتمال رفتن از حالت 0 به حالت 1 برابر با  واحتمال ماندن در این حالت برابر با  است. از طرف دیگر احتمال رفتن از 1 به 0 برابر با  و احتمال ماندن در 1 برابر با  است. احتمالات شروع در حالات 0و1 به ترتیب برابر با  و  می­باشد که به صورت رابطه­ی 2-1 قابل حصول است]15[:

(2-1)

با توجه به توضیحات داده شده مدل ترافیکی در نظر گرفته شده برای شبیه­سازی به این صورت است که، یک زنجیره مارکوف روشن-خاموش که مدت زمان روشن بودن برابر با  یک تابع چگالی احتمال نمایی با مقدار متوسط 3 ثانیه است و دورره­ی خاموشی یک دارای تابع چگالی احتمال نمایی با بیشینه 9/6 ثانیه و مقدار متوسط 3 ثانیه است. هنگامی که زنجیره در دوره­ی روشن بودن است 20 بسته که اندازه هر کدام 20 بایت هر 20 میلی­ثانیه ارسال می­شود و در دوره­ی خاموش بودن نیز هیچ بسته­ای ارسال نمی­گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: طراحی الگوریتم جدید زمان­بندی برای کاربران بلادرنگ و غیربلادرنگ در شبکه­های LTE

بستن منو