دانلود پایان نامه:طراحی و بهینه سازی فیلتر میان نگذر دوبانده مایکروویو با سطوح انتخابگر فرکانس

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :طراحی و بهینه سازی فیلتر میان نگذر دوبانده مایکروویو با سطوح انتخابگر فرکانس

تکه هایی از این پایان نامه :

زیر لایه دی الکتریک

دی الکتریک و صفحه حاوی اجزاء هادی به دو صورت در یک ساختار قرار می­گیرند: (الف) سطح انتخابگر فرکانس بین لایه­های دی الکتریک قرار داده شود و (ب) زیر لایه دی الکتریک در یک طرف سطح انتخابگر فرکانس قرار داده شود (شکل 2-5). مقدار خازن در مدار معادل سطوح انتخابگر فرکانس با ثابت دی الکتریک زیر لایه­ها تغییر می­کند، در نتیجه فرکانس تشدید Fr تحت تاثیر قرار می­گیرد. برای هر دو حالت (الف و ب)، فرکانس تشدید با ضریب  کاهش می­یابد که   ثابت دی الکتریک موثر است. اگر ضخامت لایه­های دی الکتریک بیشتر از 05/0 طول موج الکتریکی محیط باشد،   برای حالت (الف) برابر با  و برای حالت (ب) برابر با    است [1]. اگر ضخامت زیرلایه کمتر از 05/0 طول موج الکتریکی محیط شود،   تابعی غیرخطی از ضخامت   زیرلایه می­شود که این باعث حساسیت Fr  به ضخامت زیرلایه می­گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: طراحی و بهینه سازی فیلتر میان نگذر دوبانده مایکروویو با سطوح انتخابگر فرکانس

بستن منو