دانلود پایان نامه :ارائه یک روش برای بخش بندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI قلبی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : ارائه یک روش برای بخش­بندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI قلبی

تکه هایی از این پایان نامه :

روش­های مبتنی بر طبقه­بندی پیکسل

در بخش­بندی تصاویر پزشکی، طبقه­بندی پیکسل بیشتر هنگامی استفاده می­شود که تصاویر متعدد از یک موضع یکسان در دسترس هستند. هر همسایگی با چندین ویژگی تکمیلی توصیف می­شود. تصویر به ناحیه یا کلاس­هایی تقسیم می­شود که حاوی پیکسل­هایی است که ارزش­های عددی نزدیکی دارند. ویژگی­ها معمولاً ارزش­های عددی سطوح خاکستری بوده و بخش­بندی اغلب با استفاده از تکنیک­های استاندارد که   GMM[36] و خوشه­بندی[1] هستند انجام می­شود. در طی پردازش بخش­بندی، روش­ها فرض­هایی در ارتباط با موقعیت حفره، بمنظور جبران فقدان اطلاعات فضایی استفاده می­کنند. همچون روش­های مبتنی بر تصویر، هر دو سطح کانتور بطور جداگانه پردازش می­شوند.

 

اصول GMM، منطبق کردن هیستوگرام تصویر با ترکیبی از گوسین­ها با استفاده از الگوریتم EM می­باشد [37]. تعداد گوسین­ها که با تعداد حالات هسیتوگرام منطبق است، بایستی در ابتدا متناسب شود. معمولاً بین 2 تا 5 حالات متناسب انتخاب می­شوند. اثر نسبی حجم می­تواند مسئول افزایش گوسین­ها و معرف حجم نسبی بین میوکاردیوم و خون، میوکاردیوم و هوا باشد. الگوریم EM با استفاده از گام اولیه مکان­یابی قلب با استفاده از اطلس آغاز می­شود. نتایج بخش­بندی EM می­تواند در ماتریس پویا قرار گیرد [38]. رویکرد خوشه­بندی شامل جمع آوری اطلاعات در خوشه­ها در یک موضع است. خوشه­بندی می­تواند با الگوریتم میانگین k-mean)- (k انجام شود. پس از بدست آوردن ناحیه­های خوشه­ای جداگانه، حفره بطن چپ یا محاسبه فاصله حلقه محاسبه می­شود [39].

[1] -Clustering

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: ارائه یک روش برای بخش­بندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI قلبی

بستن منو