دانلود پایان نامه ارشد:زمان‌بندی تخصیص لینک با رویکرد تامین خدمات سرویس در شبکه‌های مش بی‌سیم

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :زمان‌بندی تخصیص لینک با رویکرد تامین خدمات سرویس در شبکه‌های مش بی‌سیم

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1   بررسی پیشینه کار

مطالعه برروی زمانبندی در شبکه‌های مبتنی بر تکنولوژی TDMA سال‌های زیادی است که مورد توجه بوده و نتایج فراوانی ارائه شده است. الگوریتم‌های زمانبندی ارائه شده در برخی از این کارها، از روش‌های رنگ آمیزی گراف برای یافتن زمانبندی با مینیمم طول فریم، استفاده می‌نمایند. [12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5] در این روش‌ها، شبکه بی‌سیم به شکل یک گراف تداخل مدل شده است. رئوس این گراف لینک‌ها هستند. همچنین لبه­های گراف وجود تداخل مابین لینک‌هایی که در دو سر یک لبه هستند را نشان می دهند. دو لینک باهم تداخل دارند اگر ارسال همزمان آنها باعث تداخل بسته‌های ارسالی آنها شود. اگر در رنگ‌آمیزی رئوس گراف تداخل، رنگ‌ها به عنوان پنجره‌های زمانی در نظر گرفته شوند، حاصل یک زمانبندی TDMA­ عاری از تداخل است. یک رنگ‌آمیزی با مینیمم رنگ مورد نیاز، معادل یک زمانبندی با مینیمم طول است که گذردهی  سیستم را ماکزیمم می‌نماید.

در [7]، الگوریتمی با زمان چند جمله‌ای ارائه شده است که می‌تواند یک زمانبندی با مینیمم طول را برای اختصاص پهنای باند درخواستی فراهم آورد. نویسندگان مقاله فرض کرده‌اند که تنها تداخلی که در شبکه وجود دارد مابین لینک‌هایی است که یک گره‌‌‌ مشترک دارند (تداخل نوع اول[1]). بنابراین با این فرض شرایط زمانبندی بدون تداخل را تعریف کرده‌اند. الگوریتم‌های زمانبندی مبتنی بر رنگ­آمیزی لبه در گراف همبندی، الگوریتم­های تطبیقی[2] گفته می­شوند. یک تطبیق، مجموعه­ای مستقل از لبه­های گراف است. دو لبه مستقل هستند اگر یک راس مشترک نداشته باشند. اگر تداخل نوع اول را بایک گراف تداخل مدل کنیم، که در آن لینک‌ها رئوس و تداخل میان لینک‌ها لبه‌های گراف هستند، تطبیق در گراف همبندی متناظر با یک مجموعه مستقل رئوس در گراف تداخل می‌باشد.

در [10، 9] فرض شده است که تداخل نوع دوم را می‌توان در شبکه حذف کرد و زمانبندی را با رنگ آمیزی نسخه چند لبه‌ای[3] از گراف همبندی، انجام داد. تعداد لبه‌های مابین دو گره‌‌‌، متناسب با نرخ ارسال درخواستی میان آن دو گره‌‌‌ است. باانجام عملیات لازم می‌توان تداخل نوع دوم را از زمانبندی به دست آمده با رنگ‌آمیزی لبه حذف کرد [12] ، ولی در این روش باید تمام لینک‌ها نرخ یکسانی داشته باشند. اگر برای لینک‌هایی که دو گام یا بیشتر باهم فاصله دارند، رنگ‌های متفاوتی در نظر گرفته شود، می‌توان روش رنگ‌آمیزی لبه را به گونه‌ای توسعه داد که تداخل نوع دوم را نیز مد نظر قرار دهد [11]. این روش تخمینی از تداخل نوع دوم ارائه می‌دهد. تعیین دقیق تداخل نوع دوم باتوجه به گراف تداخل شبکه صورت می‌گیرد [5].

  1. Primary Interference
  2. Matching
  3. Multi-edged

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:زمان‌بندی تخصیص لینک با رویکرد تامین خدمات سرویس در شبکه‌های مش بی‌سیم

بستن منو