دانلود پایان نامه ارشد:کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم با مدیریت حرکت ایستگاه پایه و با استفاده از منطق فازی دو سطحی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :کاهش مصرف انرژی در شبکه­های حسگر بی­سیم با مدیریت حرکت ایستگاه پایه و با استفاده از منطق فازی دو سطحی

تکه هایی از این پایان نامه :

مانیتورینگ محیطی

مانیتورینگ محیطی یکی ازاولین کاربردهای شبکه‌های حسگر است. در مانیتورینگ محیطی ازحسگرهابرای مانیتورینگ انواع مختلفی ازپارامترها یا شرایط محیطی استفاده می‌شود.مانیتورینگ زیستگاه، حسگرها می‌توانند به منظور مانیتورینگ وضعیت حیوانات یاگیاهان درزیستگاه­های وحشی و نیز پارامترهای محیطی زیستگاه‌ها مورد استفاده قرار گیرند. مانیتورینگ کیفیت آب و هوا، حسگرها می‌توانند به منظور مانیتورینگ کیفیت آب و هوا، برروی زمین یازیر آب چیده شوند. به عنوان مثال، مانیتورینگ کیفیت آب می‌تواند در حوزه هیدروشیمیایی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین می‌توان از مانیتورینگ کیفیت هوا به منظور کنترل آلودگی هوا استفاده نمود. مانیتورینگ خطر، می‌توان از حسگرها به منظور مانیتورینگ خطرات بیولوژیکی یا شیمیایی درمناطقی مانند نواحی شیمیایی ویامناطق جنگی بهره گرفت. مانیتورینگ حادثه، حسگرها می‌توانند به شکل متراکم به منظور کشف حادثه طبیعی یا غیر طبیعی درمناطق مورد نظر چیده شوند. به عنوان مثال می‌توان حسگرهایی را برای کشف حریق یا سیل درجنگل ها ویا رودخانه‌ها قرارداد. همچنین حسگرهای لرزه نگاری می‌توانند درساختمان ها به منظور کشف جهت و بزرگی زمین لرزه به کار گرفته شوند و برآوردی از ایمنی ساختمان را ارائه دهند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: کاهش مصرف انرژی در شبکه­های حسگر بی­سیم با مدیریت حرکت ایستگاه پایه و با استفاده از منطق فازی دو سطحی

بستن منو