دانلود پایان نامه ارشد با موضوع :مایکرواستریپ

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :طراحی و ساخت فیلترمیان­گذر مایکرویو با استفاده از ساختار­های متامتریالی

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1- جمع­ بندی

 

در این فصل فیلترهای مختلفی که در این پایان‌نامه انجام شده است( 3-4 GHz، 2-4 GHz و 2-6 GHz)  مورد بررسی قرارگرفته شدند. در ابتدا ساختارهای ساده­ای که باعث ایجاد صفر انتقال می‌شوند نشان داده شد و سپس ساختار خط کوپل شده اتصال کوتاه شده نشان داده شد که این ساختار می­توانست به جای یک صفر انتقال، دو صفر انتقال در حول فرکانس  g/4λ ایجاد کند. در ادامه با تغییر شکل این ساختار خط کوپل شده اتصال کوتاه شده دیده شد که صفرهای انتقال با فاصله بیشتری از هم قرار گرفتند. این ساختارهای جدید را به عنوان المان­های صفر کننده، به صورت موازی در ساختارهای فیلتری قرار داده و باعث بهبود پاسخ فرکانسی شدند. برای این فیلترها بررسی شد که دارای پاسخ متامتریالی هستند. در ادامه فیلتر چهار بانده متامتریالی 2-6 GHz مورد بررسی قرار گرفت. برای این ساختار المان‌های سری و موازی به طور جداگانه شبیه‌سازی و تحلیل شد و در نهایت با نمایش نمودار پاشندگی دیده شد که ساختار مورد نظر دارای پاسخ متامتریالی است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:طراحی و ساخت فیلترمیان­گذر مایکرویو با استفاده از ساختار­های متامتریالی

بستن منو