دانلود پایان نامه ارشد برق ارائه یک روش برای بخش بندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI قلبی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : ارائه یک روش برای بخش­بندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI قلبی

تکه هایی از این پایان نامه :

 وزن یال­ها

شرح کامل الگوریتم را با توصیف دقیق گراف آغاز می­کنیم. گراف شامل رئوس و یالهاست بطوریکه هر یال به دو راس متصل است. در گراف وزن­دار هر یال دارای وزنی مشخص می­باشد. درجه هر راس برابر مجموع وزن یال­های متصل به آن راس می­باشد. وزن کلیه یال­ها در گراف مورد نظر مثبت است. همچنین گراف متصل و یال­ها بدون جهت هستند.

برای نمایش تصویر توسط پیمایش­گر تصادفی باید تابعی تعریف کنیم که تغییر مقادیر پیکسل­ها در تصویر را با وزن یال­ها مرتبط سازد. استفاده از این نوع توابع از ویژگی­های الگوریتم­های مبتنی بر گراف است. در الگوریتم پیمایشگر تصادفی از وزن گوسی استفاده شده است.

( 3-3)

 

که gi مقدار پیکسل در پیکسل i را مشخص می­کند. مقدار β تنها پارامتر آزاد الگوریتم را مشخص می­کند. بهتر است که معادله بالا قبل از استفاده نرمال­سازی شود. همچنین این معادله می­تواند به منظور استفاده از اطلاعات بافت، ضرایب فیلتر و مشخصه­های تصویر ویرایش شود.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: ارائه یک روش برای بخش­بندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI قلبی

بستن منو