دانلود پایان نامه ارشد برق با موضوع مدل کردن عدم قطعیتِ نیروگاه بادی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی

تکه هایی از این پایان نامه :

جمع بندی الگوریتم

بطور کلی مسئله SCUC در حضور مزرعه بادی با در نظر گرفتن عدم قطعیت بار پیش­بینی شده در روش پيشنهادي به بخش­های زیر تجزيه می­شود:

– مسئله مشارکت واحدها با قیود امنیتی با سناریوهای مختلف بار، باد و خروج واحدها و خطوط با ثابت نگه­داشتن وضعیت روشن و خاموش بودن واحدها.

– زيربرنامه تعيين نوع باس ها به عنوان زيرمسئله 1.

– زیربرنامه بررسی قیود شبکه در ازای سناریوهای مختلف به عنوان زيرمسئله 2.

در ادامه ساختار استفاده شده برای برنامه­ریزی مشارکت واحدها با قیود امنیتی با عدم قطعیت بار و توان تولید شده بادی نشان داده شده است. با توجه به اینکه در این قسمت از نتایج مرحله قبل (نتایج فصل3) استفاده می­شود و وضعیت مشارکت واحدها ثابت در نظر گرفته شده، مسئله به یک مسئله برنامه­ریزی خطی تبدیل شده است. زمان حل این برنامه LP به دلیل نداشتن متغیر عدد صحیح، نسبت به مسئله ترکیب با عدد صحیح و حقیقی بسیار کمتر می­باشد.

در این روش برنامه­­ریزی[1] تولید واحدها به نحوی بهینه می­شوند که تمام سناریوهای بار، باد و خروج را پاسخگو باشد. سپس با استفاده از زیر برنامه تعیین نوع باس، قیود (4-3) و (4-4) که باید در مرحله بعد به مسئله بهینه­سازی اضافه شوند مشخص می­گردند در هر تکرار قیود نوع باس­ها به هنگام می­شوند. در نهایت با استفاده از رابطه (4-5) فلوی عبوری از خطوط بررسی شده و در صورتی که در برخی خطوط تخطی از حد مجاز رخ دهد آن قید به مسئله اصلی اضافه شده و این قیود که در هر مرحله به مسئله اضافه می­شوند تا آخرین تکرار بهینه­سازی در مسئله باقی می­مانند. در این بخش مسئله بهینه­سازی تا زمانی که فلوی خطوط هیچ تخطی­ای از حد مجاز در صورت وقوع هر یک از سناریوها صورت نگیرد ادامه می­یابد. این ساختار در شکل (4-1) نمایش داده شده است.

[1] Schedule

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی

بستن منو