دانلود پایان نامه ارشد برق تولید همزمان برق وحرارت

سایت پایان نامه های برق

عنوان کامل پایان نامه :تولید همزمان برق وحرارت

تکه هایی از این پایان نامه :

روشهاي تعيين ميزان انرژي قابل بازيافت از دود خروجي توربين گازي

دراين بخش نحوۂ تعيين ميزان انرژي قابل بازيافت ازدود خروجي توربين گازي ازدوروش مختلف به اختصار معرفي وسپس مقدار اين انرژي براي نيروگاه به تفكيك از هردو روش محاسبه مي گردد. بديهي است كه چنانچه دقت محاسبات رعايت گردد، هردوروش بايستي به يك نتيجه منجرگردد.

الف –  روش اول

درروش اول اطلاعاتي مشتمل برانرژي حاصل از سوخت مصرفي درهرلحظه وانرژي الكتريكي توليدي درآن لحظه،دماي دود خروجي از توربين گازوحداقل دماي خروجي از بويلربازياب مورد نياز مي باشد. سايرمواردنظيرراندمان ژنراتورونرخ اتلاف حرارتي اشي از خنك شدن دود خروجي از توربين گازنيز جهت تكميل اطلاعات مورد استفاده قرار مي گيرد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: تولید همزمان برق وحرارت