دانلود پایان نامه ارشد برق در مورد ساخت آنتن میکرواستریپ بهینه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : تحلیل،شبیه سازی و ساخت آنتن میکرواستریپ بهینه شده با رولایه متامتریال و استفاده از الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات

تکه هایی از این پایان نامه :

ساختار الگوريتم تجمع ذرات

 

ساختار این الگوریتم که در حوزه الکترومغناطیس استفاده می شود، بسیار مشابه روش توضیح داده شده در بخش قبل است. در این بخش ساختار کلی این الگوریتم به تفصیل ارائه می شود. به طور کلی این ساختار دارای اصول اساسی است که به صورت زیر تعریف می شوند.

در جدول زیر پارامترهای این الگوریتم به صورت خلاصه تعریف شده اند و در ادامه به تفصیل به تعریف پارامترهای تشکیل دهنده این الگوریتم می پردازد.

جدول 5-1: تعریف پارامترهای الگوریتم تجمع بهینه سازی ذرات

 

پارامترهای ساختار الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات تعاریف
ذره یا عامل هر عضو منحصر بفرد در کل گروه است
مکان مختصات N بعدی هر ذره در فضای مسئله است
گروه مجموعه ای از تمامی ذرات است
شایستگی عددی است که میزان تطبیق با هدف را نشان می دهد
بهترین مکان هر ذره بهترین مکانی که بیشترین تطبیق را با تابع شایستگی دارد و هر ذره به آن دست یافته است.
بهترین مکان گروه بهترین مکانی که بیشترین تطبیق با تابع شایستگی دارد و کل گروه به آن دست یافته است.
بیشینه سرعت بیشترین سرعتی که هر ذره می تواند حرکت نماید

 

  • ذرات: هر عضو گروه که در بخش قبل به عنوان زنبور عسل تعریف شده بودند. عملکرد ذرات به این صورت است که سرعت خود را بر اساس بهترین مکان شخصی و کل گروه تنظیم می نماید و همواره در جستجوی یافتن بهترین مکان است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: تحلیل،شبیه سازی و ساخت آنتن میکرواستریپ بهینه شده با رولایه متامتریال و استفاده از الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات

بستن منو