دانلود پایان نامه ارشد برق سطوح انتخابگر فرکانس

  • دسته‌بندی نشده
دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :طراحی و بهینه سازی فیلتر میان نگذر دوبانده مایکروویو با سطوح انتخابگر فرکانس

تکه هایی از این پایان نامه :

تاثیر ابعاد عنصر

به خوبی مشهود است که شکل عنصر در سطوح انتخابگر فرکانس نقش اساسی در پاسخ فرکانس دارد. به عنوان نمونه، همانطور که در فصل 2 مشاهده کردید، یک سطح انتخابگر فرکانسی با عناصر قطعه مربعی به عنوان یک فیلتر پایین گذر عمل می­کند، در حالی که با عناصر حلقه دایروی به عنوان یک فیلتر میان نگذر عمل می­کند. عملکرد این سطوح (فرکانس تشدید، تغییر فرکانس تشدید با تغییر زاویه تابش و قطبش و پهنای باند) با ابعاد عنصر تغییر می­کند. به عنوان مثال، کاهش اندازه حلقه دایروی باعث افزایش فرکانس تشدید می­شود.

 

(الف) قطبش TE

(ب) قطبش TM

شکل 4-6  پاسخ فرکانسی FSS2 با 1=  rε و °60 تا °0=  θ برای دو قطبش TE و TM

برای عنصر حلقه دایروی که در این تحقیق استفاده شده است، چهار پارامترp ،w ، g و r که در شکل 4-4  نشان داده شده است، تعریف می­شوند. در این بخش، تغییرات این چهار پارامتر و تاثیرشان را بر عملکرد سطوح انتخابگر فرکانس، بررسی می­کنیم.

شکل­های 4-5 و 4-6 پاسخ فرکانسی را برای FSS1 و FSS2 برای زوایای مختف تابش با فرض زیرلایه هوا، نشان می­داد. اما نمی­توان عناصر را در هوا قرار دارد و در عمل عناصر بر روی یک زیرلایه قرار می­گیرند. این زیرلایه، فقط فرکانس تشدید را کاهش می­دهد و دیگر عملکردهای سطوح انتخابگر فرکانس را تغییر نمی­دهد. از آنجایی که در این بخش تاثیر ابعاد حلقه دایروی بر پاسخ فرکانس بررسی خواهد شد، با فرض زیرلایه هوا کار را ادامه می­دهیم. میزان تضعیف در فرکانس تشدید در فیلترهای میان نگذر به رسانایی عناصر ساختار بستگی دارد. در این بخش فرض می­شود، این عناصر دارای رسانایی ایده­آل هستند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: طراحی و بهینه سازی فیلتر میان نگذر دوبانده مایکروویو با سطوح انتخابگر فرکانس

بستن منو