دانلود پایان نامه ارشد برق شبکه های LTE

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :طراحی الگوریتم جدید زمان­بندی برای کاربران بلادرنگ و غیربلادرنگ در شبکه­های LTE

تکه هایی از این پایان نامه :

الگوریتم نرخ ارسال برابر[1]

برقراری عدالت در نرخ ارسال بین کاربران در تخصیص بلوک منابع از طریق الگوریتم
BET که متوسط نرخ ارسال بدست آمده در بازه­ی زمانی ارسال قبلی برای هر کاربر را ذخیره می­کند و از آن به عنوان عاملی در انتخاب کاربر در بازه­ی زمانی ارسال فعلی استفاده می­کند، بدست می­آید. این الگوریتم با استفاده از رابطه­ی 3-3 گزینش کاربر را در ابتدای هر بازه­ی زمانی انجام می دهد ]20[:

(3-3)

در رابطه­ی 3-3، بیانگر متوسط نرخ ارسال کاربر iام در بازه­ی زمانی ارسال قبلی بوده و  بیانگر نرخ کاربر iام در بازه­ی زمانی ارسال جاری می­باشد. نحوه­ی عملکرد این الگوریتم با توجه به رابطه­ی 3-3 به این گونه است که در هر بازه‌ی زمانی ارسال، منابع را به جریان­هایی که در بازه­ی زمانی ارسال قبلی با نرخ پایین سرویس
گرفته­اند، تخصیص می­دهد. تحت این معیار ممکن است تخصیص بلوک منبع به کاربری که شرایط نامناسب کانال را تجربه کرده است، انجام می­شود. با این روش کاربران با شرایط کانال نامناسب بیشتر از دیگران سرویس گرفته­اند و در نتیجه عدالت بین کاربران محقق می­شود.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: طراحی الگوریتم جدید زمان­بندی برای کاربران بلادرنگ و غیربلادرنگ در شبکه­های LTE

بستن منو