دانلود پایان نامه ارشد برق مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی

تکه هایی از این پایان نامه :

زيربرنامه تعيين نوع باس ها بعد از وقوع حادثه

این بخش همانند فصل2 می­باشد با این تفاوت که نیروگاه بادی در فرمولاسیون مربوطه همچون واحدهای تولیدی دیگر لحاظ می­شود و به صورت روابط (3-6) و (3-7) نمایش داده می­شوند. بعد از وقوع حادثه متناسب با هر سناریو برای اينکه شبکه به سلامت حوادث هر سناریو را پشت سر بگذارد، باس­های شبکه به دو نوع تقسيم می­شوند. بدین صورت که در باس­های نوع اول افزايش توليد يا کاهش مصرف، بهره­بردار را در جلوگيری از دست دادن بار کمک می­کند. برعکس کاهش توليد و يا افزايش مصرف در برخی باس­های ديگر (باس­های نوع دوم) برای سپری کردن اين حادثه مفيد خواهد بود. در اين بخش از روشی استفاده می­شود که نوع باس­ها را بعد از وقوع هر سناریو حوادث تعيين می­کند. همانطور که بيان شد انجام اين زيربرنامه سبب می­گردد که شبکه به نحوی مدل شود که با تعداد قيود کمتری بتوان پاسخ مسئله بکارگيری واحدها را با لحاظ کردن قيود امنيتی بدست آورد.

در اين زيربرنامه در هر يک از بازه­های زمانی موردنظر تابع هدف بصورت  رابطه (3-6) در نظر گرفته می­شود و به ازای هر باس دو نوع متغير تعريف شده است. متغير اول ميزان از دست دادن بار و متغير دوم ميزان از دست رفتن توليد بعد از وقوع هر سناریو است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی

بستن منو