دانلود پایان نامه ارشد ردیابی اشیاء متحرک چندگانه در تصاویر دوربین متحرک

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :ردیابی اشیاء متحرک چندگانه در تصاویر دوربین متحرک

تکه هایی از این پایان نامه :

    تعریف مساله و مشکلات پیش رو

موضوع این پایان نامه در مورد ردیابی اهداف چندگانه در تصاویر دوربین متحرک می باشد. همان گونه که در مقدمه نیز ذکر کردیم، منظور از اهداف چندگانه وجود بیش از یک هدف به طور هم زمان در هر فریم از تصویر است. چندگانه بودن اهداف  باعث به وجود آمدن چالش های جدی در ردیابی می شود که محوشدگی و قرار گرفتن اهداف در موقعیت مشابه از جمله مهم ترین آن ها می باشند.

از طرفی نبودن فرض خاصی در مورد خصوصیات هدف و همچنین نداشتن هیچ اطلاعات قبلی در مورد هدف مساله را پیچیده تر می کند. به عبارت دیگر در یک تصویر به دست آمده از یک دوربین مرئی، هر جز از تصویر می تواند دارای حرکت باشد و بنابراین می تواند به عنوان هدف در نظر گرفته شود. در این موارد برای آشکارسازی اهداف ملزم به استفاده از روش های در طول فریم[1] هستیم. در این روش ها اهداف و اجسام متحرک تصویر تنها در صورتی قابل آشکارسازی هستند که دنباله ای از فریم ها را در اختیار داشته باشیم. در واقع با مقایسه فریم های متوالی و با توجه به جابجایی اجزا تصویر، اهداف قابل آشکارسازی می باشند. در نتیجه این مقایسه ها حجم محاسبات به طور قابل ملاحظه ای افزایش می یابد. همچنین زمان لازم برای رسیدن فریم های آینده باعث می شود که کارایی این دسته از روش های در کاربرد های برخط[2] تحت تاثیر قرار گیرد.

علاوه بر این با توجه به عنوان پایان نامه می توان دریافت که دنباله تصاویر مربوط به یک دوربین می باشد. مساله اصلی در رابطه با این موضوع حرکت دوربین می باشد که باعث به وجود آمدن مشکلات عمده ای در ردیابی می گردد. این مشکلات عمدتا مربوط به ایجاد تمایز میان پیکسل های  مربوط به ناحیه هدف و پیکسل های مربوط به پس زمینه[3] است. همان گونه که می دانیم اگر هنگام فیلم برداری دوربین دارای حرکت باشد، تمام اجزا درون تصویر نیز دارای حرکت خواهند بود. در این موارد باید در مرحله اول به شناسایی حرکت جداگانه هرکدام از اجزا تصویر بپردازیم. سپس با بررسی هر حرکت باید تعیین کنیم که آیا حرکت متناظر هر جز تصویر، ناشی از حرکت دوربین می باشد و یا این که خود جسم به طور ذاتی دارای حرکت بوده است. نواحی که به واسطه حرکت دوربین دارای جابجایی بوده اند را می توان به عنوان نواحی پس زمینه و همچنین نواحی را که به طور ذاتی دارای حرکت بوده اند را می توان به عنوان کاندید برای ناحیه مربوط به اهداف در نظر گرفت.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:ردیابی اشیاء متحرک چندگانه در تصاویر دوربین متحرک

بستن منو