دانلود پایان نامه ارشد رشته برق الگوریتم پیمایش تصادفی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : ارائه یک روش برای بخش­بندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI قلبی

تکه هایی از این پایان نامه :

بررسی تکنیکی

 

برای ارزیابی صحت روش ارائه شده آنرا بر روی داده­های بالینی اعمال کرده که متشکل از 58 تصویر MR متوالی و در هر تصویر 15 تا 20 سیکل میوکارد و در هر سیکل 10 تا 14 اسلایس در هر فریم می­باشد.

در کل 8786 تصویر دو بعدی بخش­بندی شدند و نتایج حاصل از این بخش­بندی با بخش­بندی که توسط شخص خبره بصورت دستی انجام شده بود مقایسه گردید. مرزهای بطن راست و چپ توسط شخص خبره ترسیم شده­اند و به عنوان کف اطمینان[1] برای اعتبار­سنجی و میزان صحت الگوریتم استفاده شده است.

شکل 4-4. نتایج حاصل از بخش­بندی توسط مدل ارائه شده و بخش­بندی دستی توسط فرد متخصص، خطوط قرمز رنگ بخش­بندی توسط مدل ارائه شده و بخش­بندی دستی خطوط سبز رنگ

 

کارایی روش ارائه شده از لحاظ کیفی با بخش­بندی دستی توسط شخص خبره در شکل 4-4 مقایسه شده است. مرزهای استخراج شده با رنگ قرمز در شکل مشخص شده اند و کانتورهای سبز رنگ بخش­بندی توسط شخص خبره است. چیزی که از این تصاویر به وضوح قابل رویت است اینکه بردارهای استخراج شده توسط شخص خبره و روش ارائه شده بسیار نزدیک و در خیلی از نقاط کاملا بر روی هم قرار دارند.

به منظور تائید کمی اعتبار روش ارائه شده، ما از Dice و معیارهای تشابه برای مقایسه نتایج بدست آمده از تقسیم­بندی الگوریتم و کف اطمینان استفاده کردیم. از ضریب Dice ، که در معادله (5-3-1) آمده است، که بطور گسترده­ای برای تعیین مقدار خطا تقسیم­بندی استفاده می­شود اما این معیار توصیف دقیقی از خطا را به ما نمی­دهد؛ به عنوان مثال، دو اشیاء هندسی مختلف ممکن است مقدار Dice مشابه داشته باشد اما شکل هندسی آن­ها متفاوت باشد. بنا­بر­این علاوه بر ضریب Dice محاسبه تشابه بین دو شکل بخش­بندی شده بر اساس بردار طبیعی در نقاط مرزی باید حساب شود.

[1]

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: ارائه یک روش برای بخش­بندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI قلبی

بستن منو