دانلود پایان نامه ارشد رشته برق طراحی سیستمی رادار دهانه ترکیبی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : طراحی و شبیه سازی گیرنده‌ی رادار دهانه ترکیبی برای پهپاد

تکه هایی از این پایان نامه :

 نتیجه گیری

در این پایان‌نامه یک رادار دهانه ترکیبی به منظور بکارگیری در پهپاد طراحی و شبیه‌سازی گردید. در رادار دهانه ترکیبی که برای پهپاد طراحی می‌شود، هدف کاهش حجم و وزن رادار و افزایش قدرت تفکیک پذیری است. در دهه‌ی اخیر رادارهای موج پیوسته‌ی LFM برای دست یابی به این مشخصات مطرح شده اند. با بکارگیری رادارهای موج پیوسته‌ی LFM ، توان ارسالی برای رسیدن به سیگنال به نویز مطلوب، کاهش می‌یابد. کاهش توان ارسالی باعث کوچک شدن بخش فرستنده رادار می‌شود که در کاهش حجم و وزن کلی رادار بسیار مناسب است. از طرفی با افزایش پهنای سیگنال ارسالی می‌توان مشخصه‌ی بهتری برای سیگنال LFM بدست آورد. همچنین با تکنیک‌ دچیرپ می‌توان از پهنای باند سیگنال در گیرنده کاست. در طی این پایان‌نامه به بررسی روابط و چگونگی عملکرد برخی الگوریتم‌های بکار رفته در این رادارها ، مانند پردازش داپلر و الگوریتم‌های جبران‌سازی پرداخته شد و سعی گردید که روابط مربوط به طراحی کلان این رادار ارائه گردد. این روابط و الگوریتم‌ها در رادار موج پیوسته نیز صادق هستند. در نهایت روابط و پردازش‌های مربوط به LFM-CW SAR مطرح گردید. بر اساس روابط و نیازمندی مطرح شده رادار دهانه ترکیبی طراحی و نتایج حاصل از شبیه سازی ارائه گردید.

برای بررسی عملکرد از اهداف نقطه‌ای استفاده شد. این اهداف در فواصل مناسب در کنار هم قرار داده شدند تا درستی عملکرد الگوریتم‌ها بررسی شود. در انتها برای نمایش استخراج تصویر از یک هدف مدل شده استفاده شد که با موفقیت پروفایل RCS این هدف استخراج گردید.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: طراحی و شبیه سازی گیرنده‌ی رادار دهانه ترکیبی برای پهپاد

بستن منو