دانلود پایان نامه ارشد رشته برق طراحی نوسان‌ساز Cross-Coupled LC

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : طراحی نوسان‌ساز Cross-Coupled LC با نویز فاز کم

تکه هایی از این پایان نامه :

  • روش فیلترینگ نویز دنباله

روش فیلترینگ نویز]11[ یکی از مهمترین تکنیک ارائه شده برای کاهش نویز فاز نوسان‌ساز­­­های CMOS نوع  LC می­باشد. این روش بر پایه­ی فیلتر کردن نویز منبع جریان دنباله که از منابع مهم تولید نویز فاز در نوسان‌ساز­­­ LC برشمرده می­شود، بنا شده است. قبل از ارائه تکنیک فیلتر نویز ابتدا باید نقش منبع جریان دنباله در نوسان‌ساز­­­ LC بررسی شود.

 

  • نقش منبع جریان دنباله

برای بررسی نقش منبع جریان دنباله در نوسان‌ساز­­­ LC دو حالت را باید درنظر گرفت.

در حالت اول فرض می­شود منبع جریان واقع در سورس با یک اتصال کوتاه جایگزین شود (شکل (2-46) (الف)). ابتدا دقت کنید که ساختار نوسان‌ساز­­­ ایجاب می­کند که ولتاژ  دو ترانزیستور هم اندازه با ولتاژ خروجی دیفرانسیلی نوسان‌ساز­­­ اما با علامت مخالف یکدیگر باشند. در لحظة گذر از صفر ولتاژ دیفرانسیلی خروجی، هر دو ترانزیستور در ناحیة اشباع به سر می­برند و هدایت دیفرانسیلی منفی که توسط زوج دیفرانسیل ایجاد می­شود باعث تحریک و شروع نوسان می­شود. هنگامی که ولتاژ خروجی نوسان‌ساز­­­ از مقدار  عبور می­کند، ولتاژ  یکی از ترانزیستورها از  بیشتر شده و در نتیجه وارد ناحیة تریود می­شود و ولتاژ  ترانزیستور دیگر از  کمتر شده و عمق قرار گرفتن آن در ناحیة اشباع بیشتر می­شود.  مقدار ( عکس مقاومت ناحیه­ی تریودی ترانزیستور) ترانزیستوری که وارد ناحیة خطی می­شود متناسب با ولتاژ خروجی شروع به افزایش می­کند و باعث افزایش تلفات شبکة LC می­شود. در نیم سیکل بعدی  ترانزیستور دیگر باعث ایجاد تلفات در رزناتور می­شود و در نتیجه می­توان گفت که دو ترانزیستور باعث کاهش ضریب کیفیت متوسط شبکه LC در یک دوره تناوب می­شوند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: طراحی نوسان‌ساز Cross-Coupled LC با نویز فاز کم

بستن منو