دانلود پایان نامه ارشد زمان‌بندی تخصیص لینک با رویکرد تامین خدمات سرویس در شبکه‌های مش بی‌سیم

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :زمان‌بندی تخصیص لینک با رویکرد تامین خدمات سرویس در شبکه‌های مش بی‌سیم

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1   تعريف مسئله

در مسئله زمان‌بندی جهت ارسال بسته‌ها بين گره‌‌‌های درخواست کننده  به BS  از طریق رله‌ها در شبکه‌های مش بی‌سیم با رویکرد تضمین تأخیر انتها به انتها نياز به درخواست و تخصيص پنجره‌هاي زماني است. پنجره‌هاي زماني به دو بخش با مديريت متمرکز و مديريت توزيع شده تقسيم مي‌شوند. در مکانيزم متمرکز، که براي هدايت ترافيک اينترنت SS ها از طريق BS بکار برده مي‌شود،  BS مسئول زمانبندي ارسال‌ها در کل شبکه است. لذا زمانبندي در سطح شبکه انجام مي‌شود. از آنجا که در اين مکانيزم تمام بسته‌هاي کنترلي و ديتا از BS عبور مي‌کنند، زمانبندي بصورت متمرکز و با قابليت اطمينان بالا مي‌باشد. با اين حال تاخير برپايي اتصال‌ها زياد است. در مکانيزم توزيع شده، که براي ارتباط بين گره‌‌‌ها  و هدايت ترافيک اينترانت(در داخل شبکه مش)استفاده مي‌شود، ارسال‌ها به شکل کاملا توزيع شده و بدون نياز به تعامل با BS زمانبندي مي‌شوند. از آنجا که در اين مکانيزم تصميم گيري‌ها توسط گره‌‌‌ها بطور محلي و با توجه به بار ترافيکي و شرايط کانال فيزيکي گره‌‌‌ها صورت مي‌گيرد، مکانيزم توزيع شده نسبت به مکانيزم متمرکز پویاتر، ولي پيچيده‌تر و داراي سربار بيشتر است. از آنجا که ترافيک اينترنت، عمده ترافيک شبکه را تشکيل مي‌دهد، مکانيزم زمانبندي متمرکز، مکانيزم غالب مي باشد.

[4] کارايي زمانبندي‌هاي متمرکز و توزيع شده در شبکه مش بی سیم را با هم مقايسه کرده است. نتيجه مطالعات نويسندگان نشان مي‌دهد که براي ترافيک دراز مدت و پايدار به/ از BS،  زمانبندي متمرکز نسبت به زمانبندي توزيع شده سربار کمتري دارد.

در بحث زمان‌بندي ارسال‌ها در شبکه‌های مش بی‌سیم با دو موضوع روبرو هستيم:

  • تعيين زمان ارسال پيغام‌هاي کنترلي
  • اختصاص پنجره‌هاي زماني در زير فريم ديتا به گره‌‌‌هاي شبکه براي حمل ترافيک کاربران

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:زمان‌بندی تخصیص لینک با رویکرد تامین خدمات سرویس در شبکه‌های مش بی‌سیم

بستن منو