دانلود پایان نامه با موضوع:سیگنال های باند پهن

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :جهت یابی سیگنال­های پهن باند در سیستم های مخابراتی

تکه هایی از این پایان نامه :

سناریوی شماره 1

در این سناریو، چهار سیگنال یک بار با زاویه های  و  و بار دوم با زاویه های ،  و با فرکانس پایین ، فرکانس بالای  و پهنای باند MHZ40 ارسال و خروجی آن ها به وسیله الگوریتم های MUSIC، Capon (Geometric, Arithmetic, HarmonicWAVES، (SSF)CSSM شبیه سازی می گردد. خلاصه اطلاعات شبیه سازی شده در جدول شماره (5-2) نشان داده شده است.

 

جدول شماره (5-2) – خلاصه اطلاعات شبیه سازی در سناریوی اول

انواع حالات زوایای ورود SNR
حالت اول

 

65 و 35و30و10 10 و 2
حالت دوم 65 و 33و30و10 20 و 5و 2

 

حالت اول – خروجی شبیه سازی در این حالت توسط شکل های شماره (5-1) تا (5-6) برای
   و شکل های شماره (5-7) تا (5-12) به ازای  نشان داده شده است.
همان گونه که مشاهده می گردد، در  های پایین، الگوریتم  MUSIC  و  WAVES  و  SSF به طور دقیق، منابع در زاویه 35 درجه را تشخیص می دهند. این در حالیست که در روش Capon، به این دلیل که برای محاسبه از Capon Rank 1 استفاده گردیده است، خروجی در  در زاویه 35 درجه دارای خطا می باشد. مطابق مطالب بیان شده در فصل 3، میزان خطا در روش Arithmetic نسبت به
روش های Geometric و Harmonic  بیشتر است. هم چنین روش Capon – Geometric، خروجی دقیق تری نسبت به دو روش Capon-Arithmetic و Capon-Harmonic تولید می نماید.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: جهت یابی سیگنال­های پهن باند در سیستم های مخابراتی

بستن منو