دانلود پایان نامه با موضوع رزرو بالا رونده و پايين رونده در سمت توليد و مصرف

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی

تکه هایی از این پایان نامه :

مطالعات موردی

مطالعات موردی در اين فصل بر روی شبکه IEEE RTS1 صورت گرفته است. تمام قيود معرفی شده در بخش­های قبلی در مسئله­ها لحاظ شده است. در این فصل نیز برای بهینه­سازی از برنامه GAMS و روش CPLEX استفاده شده است. همانطور که در بخش قبل بیان شد تعداد سناریوهای در نظر گرفته شده برای باد و خروج ها با توجه به دقت 10% فاصله بین سناریوها تا سناریوهای کاهش یافته 58 سناریو بدست آمده است. در جدول (3-1) هزینه های انرژی و رزرو به ازای نصب نیروگاه در باس­های مختلف آورده شده است. همانطور که مشاهده می­شود در ازای حضور نیروگاه بادی در باس های مختلف، هزینه­های مشارکت واحدهای متفاوتی در ازای سناریوهای باد و خروج­های یکسان بدست می­آید. همین امر باعث می­شود به اهمیت جایابی واحدهای بادی بیش از پیش پی برده شود، که موجب حفظ سرمایه بسیاری در بلند مدت می­گردد.

جدول (3-1): هزینه­ های انرژی به ازای نصب نیروگاه در باس i

زمان اجرای برنامه(ثانیه) هزینه($) شماره باس i   زمان اجرای برنامه(ثانیه) هزینه($) شماره باس i
67.1 1074588 13   65.8 1053033 1
67.4 1077557 14   64.2 1053170 2
67.7 1126375 15   66.7 1049335 3
66.8 1148209 16   64.2 1054067 4
66.7 1134247 17   64.3 1054746 5
66.6 1134514 18   65.5 1056347 6
66.7 1131607 19   65.6 1110904 7
66.5 1118478 20   65.4 1055995 8
66.4 1129668 21   65.6 1055653 9
66.5 1134100 22   65.7 1058710 10
65.5 1112452 23   66.6 1064996 11
66.7 1066761 24   65.5 1081584 12

 

در ادامه برای انجام برخی از شبیه­سازی­ها فرض شده است که مزرعه بادی به باس شماره3 اتصال داده شده است. در جداول (3-2) تا (3-5) وضعیت تولید واحدها، مقدار رزرو بالارونده و پایین­روند سمت تولید و رزرو بالارونده سمت بار نشان داده شده است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی

بستن منو