دانلود پایان نامه با موضوع ساخت فیلترمیان گذر مایکرویو

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :طراحی و ساخت فیلترمیان­گذر مایکرویو با استفاده از ساختار­های متامتریالی

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1-1- ساختار اصلاح‌شده خط کوپل‌شده اتصال کوتاه

دلیل  استفاده از این ساختار ایجاد صفر انتقال در لبه­های باند گذر به منظور دست­­یابی به یک پاسخ فرکانسی تیز در لبه‌های باند گذر است. شکل 4-6 ساختارهای ایجادکننده چنین صفرهایی را نشان می­دهد. سه صفر انتقال ایجادشده می­توانند با استفاده از سه شاخه LC سری زمین شده مانند  شکل ‏4‑7 مدل شوند.

 

شکل ‏4‑6- شماتیکی از ساختار ایجادکننده صفرانتقال الف: ساختار نوع A ب ساختار نوع B

شکل ‏4‑7- مدار معادل ساده برای ساختارهای شکل 4-6  به منظور نمایش صفرهای انتقال

پاسخ فرکانسی ساختارهای نوع A و نوع B به همراه پاسخ فرکانسی مدار معادل آن‌ها در  شکل ‏4‑8 وجود دارد. پارامترهای این ساختارهای نوع A و نوع  B در جدول ‏4‑1 آورده شده است با این وجود صفرهای انتقال با استفاده از رابطه (‏4‑5) به راحتی قابل محاسبه است. همچنین با مشاهده توزیع جریان در فرکانس‌های تشدید این ساختار در شکل ‏4‑9 می­توان به ایجاد تشدید این ساختارها در فرکانس‌های تشدیدشان پی برد. در فرکانس­های تشدید سیگنال به جای اینکه به پورت خروجی برسد در المان­های تشدید کننده، تشدید می­کند و حذف قوی در این فرکانس­ها ایجاد می­شود.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:طراحی و ساخت فیلترمیان­گذر مایکرویو با استفاده از ساختار­های متامتریالی

بستن منو