دانلود پایان نامه با موضوع مدیریت منابع رادیویی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :طراحی الگوریتم جدید زمان­بندی برای کاربران بلادرنگ و غیربلادرنگ در شبکه­های LTE

تکه هایی از این پایان نامه :

الگوریتم M-LWDF[1]

الگوریتم –  [27]، برای کاربران  طراحی شده است وکاربران با کیفیت سرویس­های متفاوت را پشتیبانی می­کند. حسن این الگوریتم این است که پارامترهای کیفیت سرویس مورد نیاز کاربران نظیر بیشینه تاخیر، کمترین نرخ بیت و شرایط کانال را در معیار خود برای انتخاب کاربران، در نظر می­گیرد. در این الگوریتم ایستگاه مبنا در ابتدای هر بازه­ی زمانی ارسال به صورت متناوب مقادیر تغییرات کانال و تاخیر برای کاربران بلادرنگ را در دسترس دارد. ایستگاه مبنا با داشتن این مقادیر و با در نظر گرفتن پارامترها­ی کیفیت سرویس در معیار مربوطه و انتخاب کاربران عملکرد مناسبی رادر کمینه کردن تاخیر انتها به انتها ارائه می­کند ولی عملکردش نسبت به نرخ از دست رفتن بسته وقتی تعداد کاربران از 30 بیشتر شود، به شدت  افزایش می‌یابد. این الگوریتم به کاربران با تاخیر بسته بالاتر و شرایط کانال بهتر، از طریق رابطه­ی 3-12 اولویت می­دهد]27[:

(3-12)

در رابطه­ی 3-12،  بیانگر تاخیر بسته­ی سر صف و پارامترهای  و  همان پارامترهای موجود در الگوریتم عدالت نسبی بوده و به همان صورت نیز محاسبه می­شوند و  نیز پارامتری می­باشد که به صورت رابطه­ی 4-13 قابل محاسبه است:

(3-13)

در رابطه­ی 4-13،  حدآستانه­ی تاخیر بسته­های کاربر i بوده و  نرخ قابل قبول از دست رفتن بسته برای کاربر i است.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: طراحی الگوریتم جدید زمان­بندی برای کاربران بلادرنگ و غیربلادرنگ در شبکه­های LTE

بستن منو