دانلود پایان نامه با موضوع نحوه عملکرد سیستم های ردیابی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :ردیابی اشیاء متحرک چندگانه در تصاویر دوربین متحرک

تکه هایی از این پایان نامه :

      حذف نقاط با تفکیک پذیری کم با استفاده از بسط تیلور

در این قسمت هدف حذف نقاط اکسترممی است که دارای تفکیک پذیری نسبتا پایینی می باشند. برای این کار بسط تیلور مورد استفاده قرار می گیرد. در مرحله اول، بسط تیلور اطراف نقاط اکسترمم،  محاسبه می شود ]29[. رابطه این بسط در حالت کلی به صورت زیر می باشد:

 

در رابطه فوق D(X) نشان دهنده شدت رنگ نقطه مورد نظر است. لازم به ذکر است که در این رابطه    می باشد. از آن جا که نقاط مورد نظر باید اکسترمم باشند، مشتق رابطه بالا به ازا آن ها باید معادل صفر باشد. در صورت اعمال این شرط می توانیم در یابیم که :

 

رابطه بالا نشان دهنده مقدار X می باشد که می تواند به عنوان اکسترمم تلقی شود. با قرار دادن این رابطه در رابطه (3-21) می توانیم به رابطه ای برسیم که از آن برای در نظر گرفتن میزان تفکیک پذیری تصویر استفاده می شود. با اعمال مقدار آستانه روی این رابطه می توانیم ملاکی برای رد و یا تایید نقاط اکسترمم ایجاد کنیم.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:ردیابی اشیاء متحرک چندگانه در تصاویر دوربین متحرک

بستن منو