دانلود پایان نامه برق درباره بررسی تصاویر دوربین متحرک

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :ردیابی اشیاء متحرک چندگانه در تصاویر دوربین متحرک

تکه هایی از این پایان نامه :

 دنباله های تصاویر مورد استفاده

برای بررسی عملکرد روش های موجود، از پنج دنباله تصویر استفاده شده است. تمام فریم های موجود در دنباله ها به ابعاد 1280 * 720 می باشند. دنباله فریم ها به گونه ای طراحی شده که شرایط مختلف حرکت دوربین را در شامل شوند. به علاوه موقعیت های مختلف قرار گرفتن اهداف نسبت به هم در این دنباله ها مورد بررسی قرار گرفته اند.

 

 

  دنباله فریم اول

در این دنباله فریم از یک انسان به عنوان هدف متحرک استفاده شده است. در نتیجه هدف دارای تغییرات ظاهری در طول فریم ها می باشد. همچنین علاوه بر حرکت انتقالی، حرکت چرخشی نیز برای دوربین در نظر گرفته شده است. دنباله شامل 95 عدد فریم می باشد. میزان میانگین خطای هر کدام از روش ها بر اساس معیار MSE در جدول شماره 2 ذکر شده است. شکل شماره 5-1 نشان دهنده میزان خطای هر روش در هر فریم به صورت جداگانه می باشد. به علاوه تصاویری از دنباله فریم نیز در ادامه آورده شده است که به خوبی نشان دهنده وضعیت قرار گرفتن هدف در دنباله فریم می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:ردیابی اشیاء متحرک چندگانه در تصاویر دوربین متحرک

بستن منو