دانلود پایان نامه برق درباره ساختار غیر تشدیدی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :طراحی و ساخت فیلترمیان­گذر مایکرویو با استفاده از ساختار­های متامتریالی

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1-1-1-      بررسی متامتریالی بودن ساختار ارائه‌شده:

برای بررسی متامتریالی بودن ساختار بالا می­توان نمودار پاشندگی این ساختار را در نظر گرفت. برای رسم نمودار پاشندگی می­توان پارامترهای پراکندگی ساختار را که بعد از شبیه‌سازی به دست می­آید به ماتریس ABCD تبدیل کرد و سپس با استفاده از این ماتریس و با استفاده از رابطه (‏4‑6) یا (‏4‑7) نمودار پاشندگی را محاسبه کرد. همان طور که برای معادله پاشندگی ساختار شکل ‏4‑14 بیان شد تغییر از ناحیه چپگرد به راستگرد زمانی است که ثابت انتشار موج در ساختار تغییر علامت دهد به این معنی که=0  β شود. شکل ‏4‑24 نمودار پاشندگی ساختار فوق را نشان می­دهد. در این شکل دیده می‌شود که ثابت انتشار در فرکانس f = 3.15 GHz  تغییر علامت می­دهد. با این توصیفات در فرکانس f = 3.15 GHz  گذاری از ناحیه چپگرد به ناحیه راستگرد به وجود می­آید. در نتیجه ساختار فوق یک ساختار CRLH بالانس است چون هیچ شکافی بین دو ناحیه چپگرد و راستگرد وجود ندارد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:طراحی و ساخت فیلترمیان­گذر مایکرویو با استفاده از ساختار­های متامتریالی

بستن منو