دانلود پایان نامه برق در مورد ایستگاه پایه متحرک

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :کاهش مصرف انرژی در شبکه­های حسگر بی­سیم با مدیریت حرکت ایستگاه پایه و با استفاده از منطق فازی دو سطحی

تکه هایی از این پایان نامه :

روش پخش مستیقم

دراین روش منابع ودریافت کننده‌ها ازخصوصیات، برای مشخص کردن اطلاعات تولید شده یا مورد نیاز استفاده می‌کنند وهدف روش پخش مستقیم پیداکردن یک مسیر کارآمد چندطرفه بین فرستنده‌ها وگیرنده هاست. در این روش هروظیفه (Task) به صورت یک خواسته (Interest) منعکس می‌شود که هرخواسته

مجموعه‌ای است اززوجهای خصوصیت، مقدار (Attribute – Value). برای انجام یک وظیفه، خواسته درشبکه در ناحیه موردنظر منتشر می‌شود. در این روش هر گره، گره­ای را که اطلاعات را ازآن دریافت کرده به خاطر میسپارد و برای آن یک گرادیان تشکیل می‌دهد که هم مشخص کننده جهت جریان اطلاعات است وهم وضعیت درخواست رانشان می‌دهد (که فعال یاغیرفعال است یا نیاز به بروز شدن دارد). در صورتی که گره ازروی گرادیان های قبلی یا اطلاعات جغرافیایی بتواند مسیر بعدی را پیش بینی کندتنها درخواست را به همسایه‌های مرتبط بادرخواست ارسال می‌کند ودرغیر اینصورت، درخواست را به همه همسایه‌های مجاور ارسال می‌کند. وقتی یک خواسته به گرهی رسید که داده‌های منطبق با خواسته را در اختیار دارد، گره حسگرهای خودرا فعال می‌کند تا اطلاعات مورد نیاز را جمع آوری کنندو اطلاعات را به صورت بسته‌های اطلاعاتی ارسال می‌کند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: کاهش مصرف انرژی در شبکه­های حسگر بی­سیم با مدیریت حرکت ایستگاه پایه و با استفاده از منطق فازی دو سطحی

بستن منو