دانلود پایان نامه برق در مورد سیستم های چند آنتنی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :طراحي و بررسي روش هاي تخمين کانال MIMO-OFDM با استفاده از سيگنال هاي آموزشي در سيستم هاي مخابراتي

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1- کانال MIMO

طراحی الگوریتم های موثر مخابراتی و شناخت محدودیت های موجود در عملکرد سیستم های MIMO، بررسی کانال MIMO را از اهمیت بالایی برخوردار کرده است. ماتریس کانال متغیر با زمان یک سیستم MIMO با M آنتن فرستنده و N آنتن گیرنده در باند پایه به صورت زیر بیان می شود [5]:

که در آن المان  و  کانال MIMO، ، پاسخ ضربه ی متغیر با زمان کانال موجود بین آنتن فرستنده ی ام و آنتن گیرنده ی ام در باند پایه می باشد. سیگنال دریافتی در آنتن گیرنده ی ام در باند پایه عبارتست از [5]:

كه در آن   سیگنال ارسالی از آنتن فرستنده ی ام بوده و  نویز جمع شونده در آنتن گیرنده ی ام می باشد.

هر المان کانال MIMO دارای ماهیت آماری بوده و معمولا به صورت فرآیند تصادفی گوسی مختلط با تقارن دایروی[1] و مبانگین صفر در نظر گرفته می شود. در نتیجه، اندازه ی هر المان کانال MIMO دارای توزیع رایلی[2] و فاز آن دارای توزیع یکنواخت[3] می باشد.  بدست آوردن ماکزیمم بهره ی دایورسیتی فضایی، ناهمبستگی بین المان های کانال  MIMOرا لازم می دارد. بدین منظور علاوه بر داشتن شرایط انتشار غنی در محیط (نیمه جهت دار[4] و همسانگرد[5])، فاصله ی آنتن ها نیز باید به اندازه ی کافی بزرگ باشد که معمولا فاصله ای به اندازه ی λ/2 برای نیل به این مقصود کفایت می کند. در این حالت المان های کانال MIMO دارای توزیع  مستقل یکنواخت[6] (i.i.d) می باشند و دایورسیتی فضایی از مرتبه ی MN حاصل می شود. در حالت کلی کانال MIMO تابعی از زمان، مکان، و فرکانس است که باید آن را به صورت  نمایش داد که به صورت زیر تعریف می شود:

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: طراحي و بررسي روش هاي تخمين کانال MIMO-OFDM با استفاده از سيگنال هاي آموزشي در سيستم هاي مخابراتي

بستن منو