دانلود پایان نامه برق طراحي و بررسي روش هاي تخمين کانال MIMO-OFDM

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :طراحي و بررسي روش هاي تخمين کانال MIMO-OFDM با استفاده از سيگنال هاي آموزشي در سيستم هاي مخابراتي

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1- تعمیم الگوریتم تخمین کانال مبتنی بر معیار LS (تعمیم الگوریتم Li)

همانطور که در فصل قبل دیدیم الگوریتم Li با تخمین پاسخ ضربه ی کانال نسبت به سایر الگوریتم ها نه تنها به شکل بهینه ای از پهنای باند تخصیص یافته به سمبل های آموزشی بهره می برد، بلکه از عملکرد قابل قبولی نیز برخوردار بود. در این فصل می خواهیم به طراحی سیگنال های آموزشی بهینه جهت بدست آوردن بهترین عملکرد تخمین کانال توسط الگوریتم Li بپردازیم. همان طور که نشان خواهیم داد، با استفاده از این سیگنال های آموزشی نه تنها خطای تخمین کانال به مینیمم مقدار خود تقلیل می یابد بلکه پیچیدگی محاسباتی تخمینگر نیز به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. رابطه ی (2-12) را که بیانگر بردار سیگنال دریافتی در آنتن گیرنده ی ام بود را می توان به صورت زیر بازنویسی کرد [43]:

به طور کلی سمبل ارسالی ام را به صورت حاصل جمع سمبل های آموزشی و سمبل های داده در نظر می گیریم.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: طراحي و بررسي روش هاي تخمين کانال MIMO-OFDM با استفاده از سيگنال هاي آموزشي در سيستم هاي مخابراتي

بستن منو