دانلود پایان نامه برق طراحی و بهینه سازی فیلتر میان نگذر دوبانده مایکروویو با سطوح انتخابگر فرکانس

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :طراحی و بهینه سازی فیلتر میان نگذر دوبانده مایکروویو با سطوح انتخابگر فرکانس

تکه هایی از این پایان نامه :

استفاده از چند عنصر ادغام شده در هم

در مرجع [13] برای طراحی يك فیلتر سه بانده، از سلول واحدی به شكل 2-17-الف) استفاده شده است که شامل یک حلقه سه گوش با یک سه قطبی تعبیه شده در داخل این حلقه است. به دليل سه گوش بودن ساختار، مي­توان تا حد امكان فاصله بين عناصر را كم كرد كه به واسطه اين امر لوب­هاي ساينده تشكيل نمي­شوند.

این فیلتر با مدار معادل شکل 2-16-ب) مدل می­شود. حلقه سه گوش و عنصر سه قطبی به ترتيب با دو سلفL1  و L2 معادل شده و فضای بین سلول­های واحد و فضای بین دو عنصر نیز به ترتيب با خازن­هاي C1 و C2 مدل می­شوند. امكان تنظيم فركانس تشديد با خازن C1 وجود ندارد زيرا فضاي بين دو عنصر حلقه سه گوش و سه قطبي ثابت است اما مي­توان با تغيير فضاي بين دو سلول (C2)، فركانس تشديد را تغيير داد. نتايج شبيه سازي اين فيلتر با نرم افزار CST در شكل 2-17 مشاهده مي­شود. همانطوري كه در شكل 2-17 مشاهده مي­كنيد، فيلتري با يك حلقه سه گوش، داراي دو فركانس تشديد و فيلتري با عنصر سه قطبي داراي يك فركانس تشديد مي­باشد. بنابراين از تركيب اين دو ساختار مي توان يك فيلتر با سه فركانس تشديد ايجاد كرد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: طراحی و بهینه سازی فیلتر میان نگذر دوبانده مایکروویو با سطوح انتخابگر فرکانس

بستن منو