دانلود پایان نامه تشخیص تومورهای سرطانی در بافت های بیولوژیک با استفاده از تصویربرداری ماکروویو

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :تشخیص تومورهای سرطانی در بافت­های بیولوژیک با استفاده از تصویربرداری ماکروویو

تکه هایی از این پایان نامه :

روش TR-MUSIC

همانطور که در بخش قبل گفته شد، برای پراکنده کننده­های نقطه­ای کاملاً مجزا از هم (حداقل یک یا دو برابر طول موج)، اطلاعات مربوط به قدرت پراکندگی و مکان پراکنده کننده­ها در مقادیر ویژه و بردارهای ویژه متناظر با آنها در ماتریس عملگر وارون زمانی نهفته است. پس فرستادن این بردارهای ویژه به محیط، تصویر جسم مورد نظر را خواهد داد. اما اگر شرط کاملاً مجزا بودن پراکنده کنندگان حذف شود عملکرد روش DORT دچار خطا می­شود. در این حالت جمع چند بردار تابع گرین پراکنده کننده­ها را به آرایه­ی آنتن متصل خواهد کرد. شکل 3-8 طرح شماتیکی قرار گرفتن دو پراکنده کننده در حالت کاملاً مجزا و غیر مجزا و ارتباط آنها با بردار ویژه عملگر عکس زمانی را نشان می­دهد. فضای سیگنال را صفحه­ی شامل بردارهای  و  در نظر بگیریم، بردار  فضای صفر صفحه را ایجاد می­کند که بر فضای سیگنال عمود می­باشد. پس فرستادن چنین بردارهای ویژه­ایی باعث روی هم افتادن میدان شکل­ها و درنتیجه دقت پایین تصویر برداری خواهد شد. از طرف دیگر، با وجود نقص شرط کاملاً مجزا بودن اجسام در محیط، فضای صفر عملگر وارون زمانی بر فضای سیگنال عملگر وارون زمانی همیشه عمود خواهد بود، یعنی نگاشت هر برداری از جمع بردارهای زیر فضای سیگنالی بر روی زیر فضای صفر برابر صفر خواهد بود. این خصوصیات پایه روش MUSIC خواهد بود، به طوری که قابلیت آشکارسازی و تشخیص مکان جسم­ها حتی در حالت بدون کاملا مجزا بودن را دارد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:تشخیص تومورهای سرطانی در بافت­های بیولوژیک با استفاده از تصویربرداری ماکروویو

بستن منو