دانلود پایان نامه :تشخیص و طبقه­ بندی عیوب داخلی ترانسفورماتور­های قدرت با استفاده از درخت تصمیم مبتنی بر شبیه سازی مدل الکتریکی ترانسفورماتور

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :تشخیص و طبقه­بندی عیوب داخلی ترانسفورماتور­های قدرت با استفاده از درخت تصمیم مبتنی بر شبیه سازی مدل الکتریکی ترانسفورماتور  

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1-1-1-        خطای سیم­پیچ از نوع مکانیکی

تغییرات مکانیکی ایجاد شده در سیم­پیچ­های ترانسفورماتور مانند واژگونی، جابه­جایی محوری، مارپیچی، تلسکوپی[1]، پدیده هایی هستند که بعد از رخداد یکی از خطا­های فوق­الذکر در ترانسفورماتور ایجاد می­گردند. پس وجود تغییرات مکانیکی در ترانسفورماتور می­تواند نشان دهنده خطا­یی در آن باشد و با تشخیص این خطا­های مکانیکی به وجود خطا­های دیگر پی­برد.

1-1-1-1-1-                      نیروهای اتصال کوتاه

معادله اساسی برای محاسبات نیرو­های الکترومغناطیسی از معادله (‏2‑2)  پیروی می­کند:

 

در این معادله، B  بردار چگالی شار نشتی[2] در سیم­پیچ­ها، I بردار جریان و L طول سیم­پیچ می­باشد. اگر تحلیل نیرو­ها بطور دو بعدی و بصورتشکل ‏2‑3 در نظر گرفته و چگالی جریان در جهت محور Z باشد، آنگاه چگالی شار نشتی در هر نقطه دارای دو مولفه خواهد بود، یک مولفه در جهت شعاعی  و مولفه دیگر در جهت محوری  خواهد بود. در حقیقت نیرو­های شعاعی[3] در جهت  ناشی از چگالی شار نشتی محوری و نیرو­های محوری[4] در جهت  هم ناشی از چگالی شار نشتی شعاعی می­باشد[35].

شکل ‏2‑3: توزیع شار نشتی و نیرو­های شعاعی و محوری ایجاد شده توسط آن

نیرو­های شعاعی باعث می­شود که سیم­پیچ بیرونی به سمت خارج کشیده شود و در حالیکه سیم­پیچ­های داخلی که نیرو­های شعاعی را تحمل می­کنند، به سمت داخل منقبض می­شوند و در صورت شدید بودن این نیرو­ها، سیم­پیچ درونی متلاشی خواهد شد. حال اگر سیم­پیچ بیرونی در نظر گرفته شوند، نیروهای وارده بر بخش قطر داخلی سیم­پیچ بیرونی بیشترین نیرو را متحمل خواهد شد. این مطلب در شکل ‏2‑4 نشان داده شده است.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:تشخیص و طبقه­بندی عیوب داخلی ترانسفورماتور­های قدرت با استفاده از درخت تصمیم مبتنی بر شبیه سازی مدل الکتریکی ترانسفورماتور  

بستن منو