دانلود پایان نامه جهت یابی سیگنال های پهن باند در سیستم های مخابراتی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :جهت یابی سیگنال­های پهن باند در سیستم های مخابراتی

تکه هایی از این پایان نامه :

معرفی سیگنال های باند پهن

سیگنال های پهن باند[1]، سیگنال هایی هستند که انرژی سیگنال در یک باند فرکانسی، گسترش یافته که این باند فرکانسی نسبت به فرکانس مرکزی سیگنال، بسیار بزرگتر است. در حالتی که سیگنال های محیط، پهن باند باشند، استفادة مستقیم از روش های جهت یابی باریک باند مقدور نخواهد بود. دلیل این ناتوانی این است که روش های جهت یابی باند باریک، تأخیر بین سنسورهای مختلف را به صورت مستقیم فقط به صورت شیفت فاز اعمال می کنند. هنگامی که پهنای باند سیگنال نسبت به فرکانس مرکزی آن کوچک باشد، این فرض صحیح است و می توان تأخیر بین سنسورها را به صورت مستقیم در اختلاف فاز جای داد.  اما هنگامی که پهنای باند سیگنال بزرگ باشد، دیگر چنین فرضی برقرار نیست و نمی توان تأخیر بین سنسورها را در یک اختلاف فاز ساده جای داد[1]. برای درک بهتر، سیگنال  را در نظر بگیرید. ارتباط بین این سیگنال و تبدیل فوریة آن به صورت زیر است:

(3-1)

حال اگر  سیگنال  باریک باند و حول فرکانس مرکزی  باشد، روابط زیر برقرار است:

(3-2)

همان گونه که از رابطة (3-2) پیداست، اختلاف فازی که در سیگنال  به وجود آمده است، مستقل از زمان است. باید توجه داشته باشیم که تأخیر زمانی  وابسته به مکان قرارگیری سنسورهای آرایه است.
به دلیل مزایایی که آرایة خطی یکنواخت نسبت به سایر آرایه ها دارد، در این پایان نامه بر روی این نوع از آرایه ها تمرکز می نماییم و روش های جهت یابی را روی آرایة خطی یکنواخت بررسی و شبیه سازی خواهیم نمود.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: جهت یابی سیگنال­های پهن باند در سیستم های مخابراتی

بستن منو