دانلود پایان نامه در مورد روش ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي دﺳﺘﻪ ذرات

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : ارائه یک روش برای بخش­بندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI قلبی

تکه هایی از این پایان نامه :

مرزهای ضعیف

برای پرهیز از ابهام به جای اصطلاح لبه از مرز شی استفاده می­کنیم. بر عکس روش­های رشد ناحیه، الگوریتم پیمایشگر تصادفی قادر به تشخیص مرزهای ضعیف شی مورد بررسی هستند. این رفتار در شکل 3-6 توضیح داده شده است. در یک شبکه[1] با چهار اتصال فرض کنید پیمایشگر ابتدا از مرکز چهار فلش در شکل 3-6 حرکت می­کند. این پیمایشگر توسط سه حرکت به یک سمت مرز می­رود و با حرکت چهارم از مرز عبور می­کند. با توجه به اینکه احتمال رسیدن از هر یک از نقاط در طرف دیگر مرز به نقطه یک زیاد است بنابراین این پیمایشگر به احتمال زیاد به نقطه یک می­رسد. به دلیل مشابه احتمال اینکه پیمایشگر از نقاط در سمت دیگر مرز ضعیف حرکت کند و به نقطه دو برسد زیاد است. در نتیجه پیمایشگر سمت فلش­ها نقطه اول را پیدا می­کند و پیمایشگر در سمت دیگر مرز به نقطه دوم می­رسد. از دید مداری اگرچه مقاومت در مرزهای ضعیف پایین است تقریبا کلیه جریان­ها از یک نقطه به نقطه دیگر باید ازمرز عبور­کنند که باعث افت شدید ولتاژ در مقاومت می­شود.

[1] Lattice

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: ارائه یک روش برای بخش­بندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI قلبی

بستن منو