دانلود پایان نامه در مورد سیستم های ردیابی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :ردیابی اشیاء متحرک چندگانه در تصاویر دوربین متحرک

تکه هایی از این پایان نامه :

     ایجاد خصیصه های SIFT

در این مرحله هدف آن است که با توجه به شکل شماره 3-10، به ازا هر کدام از نقاط موجود در تصویر یک بردار خاص ایجاد کنیم. می دانیم که شکل شماره 3-10 معرف هیستوگرام وزن دار شده نقاط همسایه هر اکسترمم است. برای ایجاد این بردار از روشی معادل آن چه که در شکل شماره 3-11  نشان داده شده است، استفاده می کنیم. به این ترتیب و با توجه به این نکته که هیستوگرام های جهتی مطابق شکل شماره 3-10، 16 هیستوگرام 8 جهتی هستند، می توان دریافت که به ازا هر نقطه اکسترمم می توان یک بردار 128 بعدی تعریف کرد. بنابراین با مقایسه این بردار ها و همچنین با در نظر گرفتن فاصله اقلیدسی میان بردارها، می توان بهترین بردار متناظر برای هر اکسترمم را به دست آورد.

 

ذکر این نکته الزامی است که با توجه به این که ممکن است که اکسترمم ها در تصاویر مختلف دچار چرخش شده باشند، برای مقایسه آن ها در وهله اول باید زاویه میان آن ها را از بین برد. به این ترتیب با مقایسه فاصله اقلیدسی آن ها می توان بهترین بردار متناظر را یافت.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:ردیابی اشیاء متحرک چندگانه در تصاویر دوربین متحرک

بستن منو