دانلود پایان نامه :ردیابی اشیاء متحرک چندگانه در تصاویر دوربین متحرک

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :ردیابی اشیاء متحرک چندگانه در تصاویر دوربین متحرک

تکه هایی از این پایان نامه :

       روش تفریق پس زمینه

در این روش با استفاده از فریم های ابتدایی دنباله تصاویر سعی در ایجاد تصویری از پس زمینه می شود. اساس این روش بر این نکته استوار است که پیکسل هایی که تغییرات شدت نور آن ها در طول فریم های متوالی کم است، می توانند به عنوان پیکسل های مربوط به پس زمینه در نظر گرفته شوند. این نکته نیز برگرفته از این حقیقت است که با توجه به ثابت بودن مکان دوربین، شدت نور پیکسل ها تغییر نمی کند مگر آن که جسم متحرکی از ناحیه مربوط به پیکسل عبور کند. بنابراین پس از گذشت فریم های متوالی، پیکسل های مربوط به پس زمینه به طور معمول مشخص خواهند شد. پس از آن با اعمال عملگر تفریق میان فریم های جدید و تصویر پس زمینه، اجسام متحرک موجود در فریم جدید آشکار می شوند. به این ترتیب آشکارسازی اهداف متحرک تصویر در شرایط دوربین ثابت صورت می گیرد]1، 2.[

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:ردیابی اشیاء متحرک چندگانه در تصاویر دوربین متحرک

بستن منو