دانلود پایان نامه رشته برق الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات (PSO)

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : تحلیل،شبیه سازی و ساخت آنتن میکرواستریپ بهینه شده با رولایه متامتریال و استفاده از الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات

تکه هایی از این پایان نامه :

مقدمه

 

روش های مختلفی جهت استخراج پارامترهای محیطی براساس نوع ماده و روند دست یابی به پارامترها معرفی شده است. روش های موجود را می توان بر حسب تکنیکی که مورد استفاده قرار می دهند به صورت گروه های زیر در نظر گرفت. (Andryieuski et al., 2009)

  • بر اساس پارامترهای پراکندگی (Smith et al., 2002; Chen et al.,2004)
  • متوسط میدان((Smith et al., 2006; Andryieski et al., 2009
  • انتشار امواج. (Popa et al., 2005;Andryieuski et al., 2009)

همچنین می توان از قانون اسنل جهت ساده سازی استخراج ضریب شکست فرامواد استفاده نمود. (Shelby et al., 2001; Valentine et al., 2008; Wang et al., 2010)

این فصل به معرفی روش های مختلف و متداول استخراج پارامترهای محیطی فرامواد می پردازد و به تفصیل هر یک بررسی می شوند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: تحلیل،شبیه سازی و ساخت آنتن میکرواستریپ بهینه شده با رولایه متامتریال و استفاده از الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات

بستن منو