دانلود پایان نامه رشته برق روش های قابل استفاده در دوربین متحرک

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :ردیابی اشیاء متحرک چندگانه در تصاویر دوربین متحرک

تکه هایی از این پایان نامه :

  استفاده عملی از فیلتر کالمن

چنان چه در بخش های قبل نیز ذکر شد، از فیلتر کالمن برای ردیابی اهداف در تصاویر ویدئویی استفاده خواهد شد. در این بخش هدف آن است که به توضیح جزئیات و نحوه اعمال این فیلتر بر روی دنباله فریم های متوالی بپردازیم.

مطابق آن چه که در بخش پیش ذکر کردیم، هدف فیلتر کالمن آن است که پیش بینی و یا تخمینی از حالت سیستم ارائه دهد. این تخمین و یا پیش بینی بر اساس مشاهدات صورت می پذیرد. در این پایان نامه منظور از حالت سیستم،  برداری شامل موقعیت، سرعت و شتاب هدف می باشد. همچنین بردار مشاهدات نیز شامل موقعیت سیستم است. این موقعیت در  مرحله آشکارسازی اهداف تعیین خواهد شد.  با توجه به مسائل ذکر شده ممکن است این سوال به ذهن برسد که در صورتی که امکان تعیین موقعیت هدف در مرحله آشکار سازی است، استفاده از فیلتر کالمن چه نقشی می تواند داشته باشد. در پاسخ به این سوال باید به دو نکته مهم و اساسی توجه کنیم. با توجه به این دو نکته لزوم استفاده از فیلتر کالمن در مسائل ردیابی توجیه خواهد شد.

در مورد اول باید به این نکته اشاره کرد که تصاویر به دست آمده از مرحله آشکار سازی لزوما بسیار مشخص نمی باشند. به عبارت بهتر ممکن است پس زمینه تصویر نیز دارای آشفتگی های بسیاری باشد. در این صورت تصویری که پس از مرحله آشکار سازی حاصل می شود، شامل آشفتگی های فراوانی می باشد. در این شرایط مناطق بسیار زیادی از تصویر می توانند به عنوان ناحیه هدف تلقی شوند و تعیین ناحیه واقعی مربوط به هدف بسیار دشوار است. استفاده از فیلتر کالمن در این مرحله می تواند نقش بسیار موثری را داشته باشد. با استفاده از فیلتر کالمن نواحی از تصویر که احتمال حضور هدف در آن ها بیش تر است، مشخص خواهد شد. این عمل به نوبه خود باعث افزایش دقت الگوریتم خواهد شد. به علاوه کاهش قابل توجهی در حجم محاسبات به وجود خواهد آمد که عمدتا به دلیل کم شدن نواحی مورد جستجو می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:ردیابی اشیاء متحرک چندگانه در تصاویر دوربین متحرک

بستن منو