دانلود پایان نامه رشته برق روش ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي دﺳﺘﻪ ذرات

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : ارائه یک روش برای بخش­بندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI قلبی

تکه هایی از این پایان نامه :

4-1- مقدمه

در این فصل نتایج روش ارائه شده در فصل 3، نشان داده می­شود و آن­را به لحاظ کلینیکی و تکنیکی مورد بحث و بررسی قرار می­دهیم. در این پایان­نامه از دو بانک داده استاندارد و متفاوت استفاده شده است، که هر کدام شامل نمونه­های بیمار و سالم هستند، در ادامه این دو دسته با جزئیات شرح داده شده است. سپس نکاتی در مورد نحوه­ی پیاده­سازی روش پیشنهادی بیان می­شود و پس از آن نتایج بدست آمده توسط روش پیشنهادی از لحاظ کلینیکی و تکنیکی با روش­های دیگران مقایسه می­شود.

4-2- خصوصیات داده­ها

به منظور صحت اعتبار­سنجی روش پیشنهادی، از تصاویر پشت سر هم MRI استفاده شده است. جمعا 58 نمونه سالم و بیمار برای بررسی صحت روش ارائه شده در بانک داده­ها استفاده شد که شامل 36 تصویر مرد با سن­های 68-27 ساله و (متوسط 53) و 22 نفر زن با سن 71-34 (متوسط 61) که در این میان 17 نمونه سالم و 14 نفر مبتلا به هایپرتروپی بطن، 11 بیمار با نارسایی قلبی، 6 اتساع (گشادی) بطن چپ و 10 مبتلا به انفارکتوس میوکارد وجود دارد. در این میان از بانک داده STACOM با 39 نمونه و مابقی متعلق به MICCAL است. رزولوشن همه تصاویر 44/1 ×44/1 ×8 میلی­متر مکعب است. تعداد فازها و برش­های مختلف از 25 -18 فاز و 17 -12 برش با رزولوشن 256 ×256 است. تصاویر در پایان دیاستول و سیستول بصورت دستی توسط یک متخصص قلب و عروق بخش­بندی شده است و به عنوان کف اطمینان استفاده شده است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: ارائه یک روش برای بخش­بندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI قلبی

بستن منو