دانلود پایان نامه رشته برق ساختار تشدیدی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :طراحی و ساخت فیلترمیان­گذر مایکرویو با استفاده از ساختار­های متامتریالی

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1-1- فیلترمیان‌گذر با استفاده از ساختار نوع A

شکل ‏4‑14ساختار فیلتر ساخته‌شده با استفاده از المان ایجاد کننده صفر انتقال، نوع A (المان موازی) را نشان می­دهد. ساختار المان موازی همان ساختار ارائه‌شده در شکل 4-6 (الف) است. در این طراحی ابتدا با استفاده از المان سری پهنای مطلوب در محدوده فرکانسی خاص (در اینجا 3-4 GHz) ایجاد شد و سپس با استفاده از المان موازی که نقش ایجاد صفرهای انتقال را ایفا می‌کند پاسخ فرکانسی مطلوب (یعنی همان تیزتر شدن گذر از باند عبور به باند توقف) به دست آمده است.

 

شکل ‏4‑14- (الف) ساختار فیلترمیان‌گذر با استفاده از ساختار نوع A (ب) فیلتر ساخته . ابعاد برای المان سری به صورت (a=5.2mm, b=5mm, c=0.4mm d=0.3mm) و برای المان موازی به صورت (a=5.3mm, b=5.3mm, c=0.4mm, d=0.4mm) است.

توزیع جریان سطحی برای این ساختار در شکل ‏4‑15 نشان داده‌شده است. در این شکل توزیع جریان در فرکانس‌های تشدید المان موازی آورده شده است. همان طور که  در این شکل دیده می‌شود هیچ سیگنالی در فرکانس‌های 2.86 GHZ و 4.1 GHz به پورت خروجی نمی­رسد و در المان موازی تشدید می­شود.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:طراحی و ساخت فیلترمیان­گذر مایکرویو با استفاده از ساختار­های متامتریالی

بستن منو