دانلود پایان نامه رشته برق سرخوشه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :کاهش مصرف انرژی در شبکه­های حسگر بی­سیم با مدیریت حرکت ایستگاه پایه و با استفاده از منطق فازی دو سطحی

تکه هایی از این پایان نامه :

یک روش دست تکانی سه مرحله‌ای

این روش یک روش ساده دست تکانی (Handshake) برای پراکنده کردن داده‌ها دریک شبکه بدون اتلاف است که درسه مرحله کار میکندو درهریک ازمراحل ازیکی از پیغام‌های شرح داده شده در بالا استفاده می‌کند. پروتکل زمانی آغاز می‌شود که یک گره داده جدیدی بدست می‌آورد که مایل است آن را پراکنده کندواین کار را با نام گذاری داده جدید و فرستادن یک پیغام ADV به همسایگانش انجام می‌دهد. با دریافت کردن پیغام ADV ، گره همسایه بررسی می‌کنند که آیا قبلاً چنین داده‌ای رادریافت کرده‌اند یا درخواست چنین داده‌ای را داده‌اند یاخیر. اگر نه، گره همسایه برای ارسال داده درخواست شده به فرستنده یک پیغام REQ به عنوان پاسخ برمیگرداند. پروتکل با ارسال داده موردنظر یعنی ارسال پیغام DATA درجواب پیغام REQ تکمیل می‌شود. درشکل (3-4) نمونه‌ای از این پروتکل نشان داده شده است. با دریافت یک پیغام  ADV از طریق گره A، گره B بررسی میکند که آیا تمامی داده تبلیغ شده را دراختیار دارد یا خیر. در غیراینصورت گره B یک پیغام REQ به A برمیگرداند که درآن تمامی داده‌هایی که گره B نیاز دارد، فهرست شده است. وقتی گره A پیغام REQ رادریافت کرد،داده‌های درخواست شده را استخراج می‌کند وآنها را به وسیله یک پیغام DATA به B ارسال می‌کند. سپس گره B یک پیغام ADV جدید تولید میکند، که در ان داده جدید به دست آمده رابه همه همسایگانش تبلیغ می‌کند ولی پیغام ADV رابرای گره A ارسال نمی‌کند، چون می‌داند که گره A قبلاً داده مورد نظر رادراختیار دارد یا خیر. سپس این گره‌ها هم تبلیغات مربوط به داده جدید رابه همسایگانش ارسال می‌کنند وپروتکل ادامه می‌یابد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: کاهش مصرف انرژی در شبکه­های حسگر بی­سیم با مدیریت حرکت ایستگاه پایه و با استفاده از منطق فازی دو سطحی

بستن منو