دانلود پایان نامه رشته برق سيگنال هاي آموزشي در سيستم هاي مخابراتي

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :طراحي و بررسي روش هاي تخمين کانال MIMO-OFDM با استفاده از سيگنال هاي آموزشي در سيستم هاي مخابراتي

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1- پیشنهادات

 

  • استخراج همبستگی فضایی به منظور بهبود الگوریتم های مبتنی بر معیار MMSE
  • بررسی روش های مختلف تخمین ماتریس کواریانس کانال
  • بررسی روش های تخمین کانال های تنک با استفاده از تکنیک لمس فشرده[1]
  • بررسی روش های نیمه کور تخمین کانال
  • بررسی روش های وفقی جهت تخمین کانال
  • طراحی الگوریتم های تخمین در محیط های غیر گوسی

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: طراحي و بررسي روش هاي تخمين کانال MIMO-OFDM با استفاده از سيگنال هاي آموزشي در سيستم هاي مخابراتي

بستن منو