دانلود پایان نامه طراحی و ساخت فیلترمیان گذر مایکرویو با استفاده از ساختار های متامتریالی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :طراحی و ساخت فیلترمیان­گذر مایکرویو با استفاده از ساختار­های متامتریالی

تکه هایی از این پایان نامه :

فیلترها با معکوس کننده‌های ادمیتانسی

 

توسط آنالیزهای شبکه می‌توان نشان داد که یک سلف سری[1] با معکوس کننده‌هایی که در دو طرف آن قرار دارند، معادل یک خازن موازی از ترمینال­های خارجی آن است، همان طور که در شکل ‏2‑7 (الف) به وضوح دیده می‌شود. همچنین یک خازن موازی با معکوس کننده‌هایی که در دو طرف آن قرار دارند، معادل یک سلف سری از ترمینال­های خارجی آن است، همان طور که در شکل ‏2‑7 (ب) نشان داده‌شده است [15].

همان طور که نشان داده شد، معکوس کننده‌ها قادرند سطوح ادمیتانس یا امپدانس را بسته به مقدار پارامترهای  یا  تغییر دهند. استفاده از این خواص ما را قادر می‌سازد تا یک مدار فیلتر را به یک فرم معادل تبدیل کنیم که برای پیاده‌سازی ساختارهای مایکرویو راحت تر هستند. برای مثال، دو ساختار نوع پایین گذر کلی در شکل ‏2‑5 می‌تواند به فرم نشان داده‌شده در شکل ‏2‑6 تبدیل شوند .

[1] Series Inductance

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:طراحی و ساخت فیلترمیان­گذر مایکرویو با استفاده از ساختار­های متامتریالی

بستن منو