ردیابی اشیاء متحرک چندگانه در تصاویر دوربین متحرک :پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :ردیابی اشیاء متحرک چندگانه در تصاویر دوربین متحرک

تکه هایی از این پایان نامه :

    روش Mean Shift

این روش به نوعی در دسته روش های غیر پارامتری تخمین چگالی احتمال در نظر گرفته می شود. اساس ردیابی در این روش بر مبنای دنبال کردن مرکز جرم[1] پیکسل های ناحیه هدف بوده و برای این کار از فراوانی رنگی[2] استفاده می گردد. این روش همان گونه که پیش تر نیز توضیح داده شد از محاسبات کم و طبیعتا سرعت بالایی برخوردار می باشد. در ادامه به توضیح مختصری از مراحل کار این روش خواهیم پرداخت ]3[.

الگوریتم به این صورت آغاز می شود که با دانستن موقعیت دقیق هدف در فریم اول که به صورت دستی مشخص می شود ، پنجره ای با ابعاد مشخص دورناحیه هدف در نظر گرفته می شود. سپس فراوانی رنگی برای شدت رنگ پیکسل های ناحیه هدف محاسبه می شود. برای راحتی محاسبات نمودار به صورت پله ای در نظر گرفته می شود. فراوانی رنگی حاصل شده با q نمایش داده می شود که آن را مدل هدف[3] می نامند. این مدل قابل نمایش به وسیله یک بردار است که طول بردار نشان دهنده تعداد قسمت هایی[4] است که برای پله ای کردن فضای رنگی استفاده شده است. با ورود فریم بعدی به سیستم دقیقا در محل قبلی ناحیه هدف ، در این فریم نیز پنجره ای به همان اندازه در نظر گرفته می شود. سپس با محاسبه فراوانی رنگی برای پیکسل های این ناحیه،  بردار p(y) به روش مشابه بردار q محاسبه می شود. همان گونه که از ظاهر رابطه نیز مشهود است این فراوانی رنگی تابع مکان پنجره است و طبیعتا تا زمانی که تطبیق کامل اتفاق نیفتد، متغیر است. از این رو به آن کاندید هدف[5] می گویند.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:ردیابی اشیاء متحرک چندگانه در تصاویر دوربین متحرک

بستن منو