ردیابی اشیاء متحرک چندگانه در تصاویر دوربین متحرک :پایان نامه رشته برق

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :ردیابی اشیاء متحرک چندگانه در تصاویر دوربین متحرک

تکه هایی از این پایان نامه :

   جبران سازی حرکتی به وسیله الگوریتم های تطبیق بلوکی

با توجه به این نکته که دنباله تصاویر گرفته شده از یک دوربین متحرک به دست آمده است، می توان نتیجه گرفت که تمام اجزا هر دو فریم متوالی نسبت به هم دارای حرکت می باشند. در نتیجه در گام اول باید به گونه ای بتوان حرکات اجزا مختلف تصویر را شناسایی کرد. به این معنی که باید در ابتدا نوع حرکت مربوط به هر ناحیه تعیین شود. برای انجام این کار از جبران سازی حرکتی استفاده می شود. منظور از جبران سازی حرکتی آن است که بتوان به گونه ای حرکت به وجود آمده ناشی از حرکت دوربین را از حرکات ذاتی موجود در فریم ها مشخص کرد. به این ترتیب با جبران سازی این حرکت، مقدار جابجایی واقعی اجسام در فاصله بین دو فریم متوالی به راحتی محاسبه خواهد شد.  به علاوه اجسامی که واقعا دارای حرکت می باشند نیز قابل تشخیص خواهند بود.

غالب روش هایی که برای جبران سازی حرکتی در تصاویر ویدئویی به کار برده می شود بر پایه الگوریتم های تطبیق بلوکی می باشند ]13، 14[. در این روش ها، هدف تعیین کردن مقدار حرکت اجزا مختلف تصویر است. منظور از حرکت آن است که بتوانیم جابجایی اجزا مختلف تصویر را در فاصله میان دو فریم متوالی تعیین کنیم. در نتیجه می توانیم به هر کدام از پیکسل های تصویر مقداری را به عنوان بردار جابجایی[1] اختصاص دهیم.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:ردیابی اشیاء متحرک چندگانه در تصاویر دوربین متحرک

بستن منو