ردیابی اشیاء متحرک چندگانه در تصاویر دوربین متحرک :پایان نامه برق

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :ردیابی اشیاء متحرک چندگانه در تصاویر دوربین متحرک

تکه هایی از این پایان نامه :

  به دست آوردن ناحیه متحرک تصویر

پس از طی مراحل بالا برای تمام بلوک های موجود در یک فریم، میدان بردار جابجایی حاصل می شود. این میدان شامل ماتریسی به ابعاد تعداد بلوک های موجود در هر فریم است که درایه های این ماتریس نشان دهنده میزان جابجایی هر کدام از بلوک ها می باشد. همچنین در این پایان نامه این فرض شده است که اهداف متحرک موجود در تصویر، سطح کوچکی از تصویر را در بر می گیرند. بنابراین با دسته بندی بردارهای جابجایی می توان این گونه نتیجه گرفت که دسته ای که بیش ترین بردار جابجایی را در خود جای داده است به احتمال زیاد شامل جابجایی هایی است که ناشی از حرکت دوربین بوده است. به عبارت دیگر با دانستن این حقیقت که تعداد زیادی از بلوک ها متعلق به پس زمینه می باشد، بزرگترین دسته هم مربوط به بلوک های پس زمینه است. با توجه به ثابت بودن این بلوک ها، جابجایی منتسب شده به آن ها ناشی از جابجایی دوربین می باشد. بدون در نظر گرفتن راستای سایر بردارهای جابجایی، تمام بلوک هایی که جابجایی آنها در راستای غیر از حرکت دوربین باشد می توانند مربوط به اجسام متحرک تصویر باشند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:ردیابی اشیاء متحرک چندگانه در تصاویر دوربین متحرک

بستن منو