زمان‌بندی تخصیص لینک با رویکرد تامین خدمات سرویس در شبکه‌های مش بی‌سیم-پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :زمان‌بندی تخصیص لینک با رویکرد تامین خدمات سرویس در شبکه‌های مش بی‌سیم

تکه هایی از این پایان نامه :

شبکه‌های بی‌سیم چندگامی[1]

شبکه‌های بی‌سیم چند گامی‌مطابق شکل (2-7 ) عمدتا به شبکه‌های زیر تقسیم می‌شوند[23]:

  • شبکه‌های بی‌سیم Ad-hoc
  • شبکه‌های بی‌سیم حسگر
  • شبکه‌های مش بی‌سیم
  • شبکه‌های بی‌سیم‌هایبرید[2]

شبکه‌های Ad-hoc اساسا شبکه‌های فاقد زیرساخت هستند که توپولوژی شبکه آن‌ها از تحرک نسبتا بالایی برخوردار است.

 

شکل  ‏2‑7- تقسیم بندی شبکه‌های چند گامی[23]

شبکه‌های حسگر از یک سری گره‌های حسگر کوچک تشکیل شده اند. این گره‌ها قادر به جمع آوری اطلاعاتی نظیر پارامترهای فیزیکی محیط می‌باشند. وظیفه این گره‌ها در واقع ارسال اطلاعات به گره‌های مراقب (مونیتورینگ) می‌باشد. در این نوع شبکه‌ها ارتباطات به صورت تک گامی‌و یا چند گامی برقرار می‌شود.

شبکه‌های‌هایبرید به طور هم زمان می‌توانند از ارتباطات چندگامی‌و تک گامی‌بهره بگیرند. شایان ذکر است که شبکه‌های سلولی و شبکه‌های بی‌سیم در حلقه‌های محلی جزء شبکه‌های تک گامی‌محسوب می‌شوند. شبکه‌های مش نیز از ارتباطات چند گامی‌استفاده می‌کنند.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:زمان‌بندی تخصیص لینک با رویکرد تامین خدمات سرویس در شبکه‌های مش بی‌سیم

بستن منو